İmmünolojik Açıdan COVID-19 Enfeksiyonuna Bakış [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(2): 101-111 | DOI: 10.5222/terh.2020.11298  

İmmünolojik Açıdan COVID-19 Enfeksiyonuna Bakış

Mustafa Soyöz, Tülay Kılıçaslan Ayna, İbrahim Pirim
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD.

Koronavirüsler, ~ 30 kb'lık genetik materyale sahip, zarflı, pozitif, tek sarmallı RNA virüsleridir. Virüsün konakçıdaki yaşam döngüsü, bağlanma, penetrasyon, biyosentez, olgunlaşma ve salıverme olmak üzere beş adımda gerçekleşir. SARS-CoV-2’nin spike proteini için fonksiyonel bir reseptör olarak tanımlan ACE2, akciğer epitel hücrelerinde yüksek oranda ifade edilmektedir. Bu nedenle öncelikli olarak solunum sistemini etkiler ve diğer organ sistemleri üzerine de etkileri olur. SARS-CoV-2'nin antijen sunumunun anlaşılması, COVID-19 patogenezini anlamamıza yardımcı olacaktır. Burada insan lökosit antijenlerinin (HLA) çeşitliliğinin hastalığa yakalanma ve bağışıklık sisteminin yanıtında önemli olabileceği düşünülmektedir. HLA-DR*0301, HLA-Cw*1502 ve HLA-A*0201 alellerinin SARS enfeksiyonundan korunma ile ilişkili olduğu bildirilmiştir. Bazı hastalarda proenflamatuar sitokinlerin artışıyla başlayan tablo diğer enflamatuar sitokinlerinde devreye girmesiyle yaygın akciğer iltihabına aracılık eden bir sitokin fırtınasını tetikleyen işlevsiz bir bağışıklık tepkisi ortaya çıkartır. Antikora bağımlı artış (ADE) COVİD-19 patogenezinde tartışılan bir diğer mekanizmadır ve viral enfeksiyon hasarının artışına neden olabileceği bildirilmiştir. ADE de bağışıklık komplekslerine bağlanan virüs peptitlerin hücre yüzeyinde FcγRIIa’ya bağlanmaları yoluyla hücresel alımını teşvik edilebileceği tahmin edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, İnsan Lökosit Antijenleri, sitokin, ACE2


Overview of COVID-19 Infection from Immunological Perspective

Mustafa Soyöz, Tülay Kılıçaslan Ayna, İbrahim Pirim
Izmir Katip Celebi University, Faculty of Medicine, Department of Medical Biology

Coronaviruses are enveloped, positive, single-stranded RNA viruses with ~ 30 kb genetic material. The life cycle of the virus in the host takes place in five steps: attachment, penetration, biosynthesis, maturation and release. Defined as a functional receptor for the spike protein of SARS-CoV-2, ACE2 is highly expressed in lung epithelial cells. Therefore, it primarily affects the respiratory system and also has effects on other organ systems. Understanding the antigen presentation of the SARS-CoV-2 will help us understand the pathogenesis of COVID-19. Here, it is thought that the diversity of human leukocyte antigens (HLA) may be important in the response to the disease and immune system. HLA-DR * 0301, HLA-Cw * 1502 and HLA-A * 0201 alleles have been reported to be associated with protection from SARS infection. The table, which starts with the increase of proinflammatory cytokines in some patients, induces a dysfunctional immune response that triggers a cytokin storm mediating widespread lung inflammation by activation in other inflammatory cytokines. Antibody dependent increase (ADE) is another controversial mechanism in the pathogenesis of COVID-19, and it has been reported to cause increased viral infection damage. In ACE, it is estimated that cellular uptake can be promoted by binding of virus peptides bound to immune complexes to FcγRIIa on the cell surface.

Keywords: COVID-19, Human Leukocyte Antigens, Cytokine, ACE2


Mustafa Soyöz, Tülay Kılıçaslan Ayna, İbrahim Pirim. Overview of COVID-19 Infection from Immunological Perspective. Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(2): 101-111

Sorumlu Yazar: Mustafa Soyöz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (9 kere görüntülendi)
 (1067 kere indirildi)Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale