Difficulties in the Treatment of Urinary Tract Stone Disease in Physically Disabled Patients: Report of Two Cases [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(3): 311-315 | DOI: 10.5222/terh.2020.15010  

Difficulties in the Treatment of Urinary Tract Stone Disease in Physically Disabled Patients: Report of Two Cases

Mehmet Yiğit Yalçin, Mert Hamza Özbilen, Mehmet Zeynel Keskin, Yusuf Özlem İlbey
Health Sciences University, Tepecik Training and Research Hospital, Urology Clinic, İzmir, Turkey

Urinary stone disease is a very common disease in our country. Some problems may be experienced in stone surgery of physically disabled patients. This special patient group may require both minimally invasive and open stone surgery techniques. In this study, the difficulties encountered in the surgery of two physically disabled patients who were operated for stone disease were shared.

Keywords: Nephrolithiasis, Physically disabled patient, stone surgery


Fiziksel Engelli Hastalarda Üriner Sistem Taş Hastalığının Tedavisinde Yaşanan Zorluklar: İki Olgu Sunumu

Mehmet Yiğit Yalçin, Mert Hamza Özbilen, Mehmet Zeynel Keskin, Yusuf Özlem İlbey
Sağlık Bilimleri Üniversitesi,Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği,İzmir,Türkiye

Üriner sistem taş hastalığı, ülkemizde oldukça sık görülen bir hastalıktır. Fiziksel engelli hastaların taş cerrahisinde bir takım sorunlar yaşanabilmektedir. Bu özel hasta grubuna gerek minimal invaziv, gerek açık taş cerrahisi teknikleri gerekebilir. Bu çalışmada, taş hastalığı nedeniyle opere edilen fiziksel engelli iki hastanın cerrahisinde karşılaşılan zorluklar paylaşıldı.

Anahtar Kelimeler: Nefrolitiazis, Fiziksel engelli hasta, taş cerrahisi


Mehmet Yiğit Yalçin, Mert Hamza Özbilen, Mehmet Zeynel Keskin, Yusuf Özlem İlbey. Difficulties in the Treatment of Urinary Tract Stone Disease in Physically Disabled Patients: Report of Two Cases. Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(3): 311-315

Corresponding Author: Mehmet Yiğit Yalçin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (27 accesses)
 (10 downloaded)Copyright © 2015 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale