Juvenil Romatoid Artritli Çocuklarda İlaç Tedavisi [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 1996; 6(1): 13-19 | DOI: 10.5222/terh.1996.16442  

Juvenil Romatoid Artritli Çocuklarda İlaç Tedavisi

Sadık Akşit1
SSK Tepecik Hastanesi Çocuk Hastalıkları, İzmir

Juvenil romatoid artrit QRA), kronik sinovit ile karakterize ve birçok eklem dışı yangısal tutulum da gösteren bir hastalık veya hastalıklar grubudur. Çocuklarda en sık görülen romatizmal hastalıktır. JRA tedavisinde amaç eklem yangısını baskılamak, sekonder olarak gelişebilecek deformiteleri önlemek ve sistemik hastalığı kontrol altına almaktır. JRA'te tıbbi tedavi oldukça karmaşıktır Genel olarak hastalığın başlangıcında nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlar (NSAİ) kullanılır. Ancak yaşamı tehdit eden sistemik komplikasyonlar varsa puls metilprednizolon ve metotreksat gibi daha yoğun tedaviler uygulanır. Bu yazıda, JRA'teki yeni farmakolojik tedavi yaklaşımları gözden, geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Nonsteroidal anti-enflamatuvar ilaçlar, glukokokortikosteroidler, metotreksat


Drug Treatmentin Children With Juvenile Rheumatoid Arthritis

Sadık Akşit1
SSK Tepecik Hastanesi Çocuk Hastalıkları, İzmir

Juvenile rheumatoid arthritis (JRA) is a disease or a group of diseases characterized by chronic synovitis and associated with a number of extra-articular inflammatory manifestations. It is the most common rheumatic disease in children. The aim of therapy in JRA is supression of articular inflammation, prevention of secondary deformities and control of systemic disease. Medical treatment of JRA is very complex. The nonsteroidal anti-inflammatory drugs are generally preferred at the onset of disease. But, the more intensive treatments such as high dose pulse methylprednisolone and methotrexate were given to the patient with life-threatening systemic complications. In this paper, new approaches to the pharmacologic treatment of JRA are reviewed.

Keywords: Nonsteroidal anti-inflammatory drugs, methotrexate, glucocorticosteroids.


Sadık Akşit. Drug Treatmentin Children With Juvenile Rheumatoid Arthritis. Tepecik Eğit Hast Derg. 1996; 6(1): 13-19


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (554 kere indirildi)Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale