Yaygın Skalp Tutulumu olan Anjiyosarkom Tanılı Hastada Palyatif Tüm Skalp Işınlama Tekniği: Olgu Sunumu [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2015; 25(3): 195-198 | DOI: 10.5222/terh.2015.195  

Yaygın Skalp Tutulumu olan Anjiyosarkom Tanılı Hastada Palyatif Tüm Skalp Işınlama Tekniği: Olgu Sunumu

Alaattin Özen1, Kerem Duruer1, Suzan Şanlısoy2, Evrim Metcalfe1, Özge Demirkaya1, Melek Akçay1, Durmuş Etiz1
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Eskişehir
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir

Tüm skalp ışınlaması (TSI) yaygın skalp tutulumu yapabilen tümöre sahip hastalarda sıklıkla palyatif amaçlı kullanılmaktadır. Tüm skalpte tedavi edici dozun homojen bir şekilde dağılımı ile birlikte beyin ve diğer risk altındaki organların korunabilmesi TSI’ın hem planlanma hem de uygulamasındaki önemli teknik zorluklardır. Yıllar içerisinde tedavi modalitelerindeki teknolojik gelişmeler doğrultusunda TSI’nda farklı teknikler tanımlanmıştır. Fakat üst teknolojilere sahip olmayan tedavi merkezleri için çok fazla farklı seçenek bulunmamaktadır. Bu yazımızda yaygın skalp tutulumu olan 88 yaşında anjiyosarkom tanılı erkek hastamıza palyatif amaçlı (45 Gy/15 fr) uyguladığımız TSI tekniğini (karşılıklı 2 foton ve karşılıklı 2 elektron alanı kombinasyonu) ve tedavi sonuçlarını sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Anjiyosarkom, Tüm skalp ışınlaması, Palyatif tedavi


Palliative Total Scalp Irradiation Technique in Patient with Widespread Scalp Involvement of Angiosarcoma: Case Report

Alaattin Özen1, Kerem Duruer1, Suzan Şanlısoy2, Evrim Metcalfe1, Özge Demirkaya1, Melek Akçay1, Durmuş Etiz1
1Eskisehir Osmangazi University Faculty Of Medicine Department Of Radiation Oncology, Eskisehir
2Eskisehir Osmangazi University Faculty Of Medicine Department Of Radiology, Eskisehir

Total scalp irradiation (TSI) is often used for palliation in patients with common scalp involvement tumors. Protection of brain and other organs at risk with obtain homogenous dose in whole scalp are technical challenges in planning and application of TSI. In accordance to technological developments, different TSI techniques have been described in over the years. But, there are not a lot of different options for cancer centers without of advanced technology. The TSI in accordance with different techniques over the years technological advancements in treatment modalities have been identified. But there are a lot of different options for treatment centers that do not have the top technology. In this paper, we aimed to report TSI technique (combination 2 opposite photon fields and 2 opposite electron fields) for palliative intent (45 Gy/15 fr) and treatment results in 88 years old male angiosarcoma patient with whole scalp involvement.

Keywords: Angiosarcoma, Total scalp irradiation, Palliative treatment


Alaattin Özen, Kerem Duruer, Suzan Şanlısoy, Evrim Metcalfe, Özge Demirkaya, Melek Akçay, Durmuş Etiz. Palliative Total Scalp Irradiation Technique in Patient with Widespread Scalp Involvement of Angiosarcoma: Case Report. Tepecik Eğit Hast Derg. 2015; 25(3): 195-198

Sorumlu Yazar: Alaattin Özen, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (36 kere görüntülendi)
 (964 kere indirildi)Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale