Transrektal ultrason eşliğinde prostat biyopsisinde farklı lidokain formlarının uygulanması: randomize kontrollü klinik çalışma sonuçları [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(2): 134-139 | DOI: 10.5222/terh.2019.19970  

Transrektal ultrason eşliğinde prostat biyopsisinde farklı lidokain formlarının uygulanması: randomize kontrollü klinik çalışma sonuçları

Erdem Kısa1, Osman Raif Karabacak2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İzmir
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, transrektal ultrason (TRUS-bx) eşliğinde prostat biyopsisi öncesi uygulanan lidokainin sprey ile diğer jel ve krem formlarının, TRUS-bx sonrası ortaya çıkan ağrıya olan etkilerini karşılaştırmayı amaçlamaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2014 Mayıs – 2015 Şubat arasında, PSA düzeyleri 2.5 üstünde olan ve/veya rektal muayenede şüpheli bulgusu olan toplam 175 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar 4 gruba randomize edildi. Perinöral blokaj( PNB, her iki bölgeye 5ml lidokain ) (Grup 1; n=40), işlemden 5.dk önce perianal mucosaya %5 5 gr lidokain krem (LK)+PNB (Grup 2; n=46), işlemden 10 dk. önce perianal-intrarektal 5 ml %2 lidokain jel (LJ) +PNB (Grup 3; n=50), işlemden 2 dk. önce perianal (valsalva manevrasıyla prolabe olan mucosaya) 5 doz lidokain sprey (LS)(10mg/100ml) + PNB (Grup 4; n=39) uygulandı. İşlemden 30 dk. sonra hastaların duydukları ağrı, vizüel analog skala (VAS) ile değerlendirildi.
BULGULAR: VAS skoru ortalamaları grup 1 PNB’de 3,3 ± 1.3, grup 2 PNB+ LK’de 2,8 ± 1.9, grup 3 PNB+ LJ’de 3,5 ± 1.9 ve grup 4 PNB+ LS’de 2,5 ± 1.2 olarak hesaplandı. Ortalama VAS skoru en düşük grup 4, en yüksek grup 3 idi. PNB’ye LS veya LK eklenmesi, VAS ortalamalarını düşürmesine rağmen, LS'nin, diğer 3 yönteme göre ağrı VAS skorunu istatistiksel olarak anlamlı azalttığı gözlemlenmiştir. (p=0,025<0.05)
TARTIŞMA ve SONUÇ: LS, TRUS-bx öncesi kolay uygulanan, güvenli ve ucuz bir yöntemdir. PNB’ye LS eklenmesi TRUS-bx sonrası ağrı seviyesini diğer yöntemlere göre daha fazla azaltmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Prostat kanser, Transrektal ultrason eşliğinde biyopsi, Lokal anestezi, Lidokaine


Different forms of lidocaine administration during transrectal ultrasound guided prostate biopsy: results of a randomized clinical trial.

Erdem Kısa1, Osman Raif Karabacak2
1Department of Urology, University of Health Sciences Tepecik Training and Research Hospital, İzmir, TUR.
2Department of Urology, University of Health Sciences Diskapi Training and Research Hospital, Ankara, TUR.

INTRODUCTION: This study aims to compare the spray form of lidocaine (LS), which is a local anesthetic agent, to its other forms including lidocaine cream (LC) and lidocaine gel (LG) by administering a visual analogue scale (VAS) to obtain post Transrectal ultrasound guided biopsy (TRUSG-Bx) pain scores.
METHODS: Patients who presented to our clinic with lower urinary tract symptoms and/or had PSA levels requested for assessment purposes, had PSA levels exceeding 2.5 and/or suspicious findings in their rectal examination between 2014 May-2015 February were included in the study. The records of 175 patients were randomized to 4 groups. Group 1: Periprostatic nerve block (PPNB), Group 2: PPNB accompanied by 5g 5% LC administered to the perianal mucosa 5 min before the procedure, Group 3: PPNB accompanied by perianal-intrarectal 5 ml 2% LG 10 min before the procedure, Group 4: PPNB accompanied by 5 doses of LS (10mg/100ml) administered perianally 2 min before the procedure. The pain felt by the patients after 30 min from the operation was evaluated using a VAS.
RESULTS: Mean VAS scores of the groups were calculated as 3,34 ± 1.3 for Group 1, 2,81 ± 1.9 for Group 2, 3,52 ± 1.9 for Group 3, and 2,56 ± 1.2 for Group 4. LS was found to reduce VAS scores more than the other three methods with statistical significance (p=0.025<0.05)
DISCUSSION AND CONCLUSION: LS is a non-invasive, safe, and affordable option. Adding LS to PPNB decreases post TRUSG-Bx pain more significantly than the other forms.

Keywords: Prostate cancer, Transrectal ultrasound guided biopsy, Local anesthesia, Lidocaine,


Erdem Kısa, Osman Raif Karabacak. Different forms of lidocaine administration during transrectal ultrasound guided prostate biopsy: results of a randomized clinical trial.. Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(2): 134-139

Sorumlu Yazar: Erdem Kısa, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (16 kere görüntülendi)
 (223 kere indirildi)Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale