Primer Açık Açılı Glokomda Sürekli Nitrat Kullanmanın Damar Çapına Etkileri [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2000; 10(1): 26-30 | DOI: 10.5222/terh.2000.24085  

Primer Açık Açılı Glokomda Sürekli Nitrat Kullanmanın Damar Çapına Etkileri

Hülya Özcan1, Ekrem Talay1, Zühal Gürcan1
1SSK Tepecik Eğitim Hastanesi, Göz Kliniği İZMİR
2SSK Tepecik Eğitim Hastanesi, Göz Kliniği İZMİR
3SSK Tepecik Eğitim Hastanesi, Göz Kliniği İZMİR

AMAÇ: Glokomlu hastalarda düzenli nitrat tedavisinin retinal vazodilatasyonla ilişkili olup olmadığını araştırdık. GEREÇ ve YÖNTEM: Glokomatöz hasarm gidişinde düzenli nitrat kullanmanm etkilerini araştırmak için optik sinir başının renkli fundus fotoğraflarından ven ve arter çapları ölçüldü. Glokomdan bağımsız sistemik hastalık nedeniyle düzenli nitrat tedavisi olan 20 hastanın 20 gözü seçildi. Damar ölçümleri nitrat tedavisi almayan glokomlu 22 hastanın 22 gözü karşılaştırıldı. BULGULAR: Kontrol hastaları ile kıyaslandığında, düzenli nitrat tedavisi gören hastalarda retinal venlerde ortalama %11, retinal arterlerde ortalama %9 damar gevşemesi gösterildi. SONUÇ: Çalışmamızda düzenli nitrat tedavisi gören glokomlu hastaların retinal damarlarında gevşeme olduğunu saptadık. Fakat glokomatöz hasar her iki grupta benzerdi. Bu yüzden düzenli nitrat tedavisinin glokomlu hastalarda retinal beslenmeyi arttırmadığını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Fundus fotoğrafı, kalp damar hastalığı, Glokomatöz hasar


Effect Of Chronic Nitrate Usage To The Vessel Diameters in Primary Open Angle Glaucoma

Hülya Özcan1, Ekrem Talay1, Zühal Gürcan1
1SSK Tepecik Eğitim Hastanesi, Göz Kliniği İZMİR
2SSK Tepecik Eğitim Hastanesi, Göz Kliniği İZMİR
3SSK Tepecik Eğitim Hastanesi, Göz Kliniği İZMİR

AIM: We searched that whether chronic nitrate therapy is associated with retinal vasodilatation in patients with glaucoma. MATERIAL and METHOD: Retinal venous and arterial diameters are obtained from color fundus photographs of the optic nerve head to investigate any potential effects of chronic nitrate treatment on progression of glaucomatous damage. Twenty eyes of 20 patient who were receiving chronic nitrate therapy for systemic diseases unrelated to glaucome were selected. Vascular measurements were compered with those of 22 eyes of 22 control patient with glaucoma who did not receive any nitrate therapy. RESULTS: In comprasion with control patients, nitrate treated patients showed mean vasodilatation of %11 in the retinal veins and %9 in the retinal arteries. CONCLUSION: Our study suggest that chronic nitrate treatment in glaucomatous patientsis associated with retinal vasodilation. But glaucomatous damage degree was similar in two groupe. Chronic nitrate treatment does not affect retinal perfusion in patients with glaucoma.

Keywords: Color fundus photography, Cardiovascular disease, Glaucomatous damage


Hülya Özcan, Ekrem Talay, Zühal Gürcan. Effect Of Chronic Nitrate Usage To The Vessel Diameters in Primary Open Angle Glaucoma. Tepecik Eğit Hast Derg. 2000; 10(1): 26-30


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (486 kere indirildi)Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale