The most frequently encountered rhinologic problems during pregnancy: appropriate approaches toward diagnose and therapy. [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2017; 27(1): 13-19 | DOI: 10.5222/terh.2017.013  

The most frequently encountered rhinologic problems during pregnancy: appropriate approaches toward diagnose and therapy.

Murat Gümüşsoy1, Süreyya Gümüşsoy2, İbrahim Çukurova1
1Department of Otolaryngology and Head and Neck Surgery, The Ministry of Health, Izmir Tepecik Training and Research Hospital, Izmir, Turkey.
2Ege University Atatürk Health Care Vocational School Bornova, İZMİR

Average 40-week gestational period accommodates physiological and hormonal alterations. Nasal congestion and symptoms of rhinitis are the primary problems that affect pregnant woman’s quality of life and sleep pattern. Rhinologic problems are characterized by nasal congestion and nasal drip that were diagnosed preconception (septum deviation, allergic rhinitis etc.) or become evident during pregnancy (pregnancy rhinitis, rhinosinusitis etc). In fact, a carefully taken history may give us some clues about the duration and severity of problem. In a patient who was diagnosed with allergic rhinitis the source of problem can be identified through a history of nasal steroid usage and the operation undergone after septum deviation was diagnosed.
In the history, the nasal congestion and snoring problems; their duration and relationships with pregnancy; preconception nasal drip, sneezing and bad odor; a history of operation and the medications used give us significant clues related to the etiology of rhinologic symptoms. Consequently, planning therapy for the preconception rhinologic problems, training and informing the patient will make important contributions to the resolution of rhinologic problems in a convenient gestation process.

Keywords: Pregnancy, rhinologic problems, diagnosis and treatment


Gebelik döneminde sık karşılaşılan rinolojik sorunlar: Tanı ve tedavide uygun yaklaşımlar.

Murat Gümüşsoy1, Süreyya Gümüşsoy2, İbrahim Çukurova1
1İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB ve BBC Kliniği, İZMİR
2Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Bornova, İZMİR

Ortalama 40 haftalık gebelik süresi, beraberinde fizyolojik ve hormonal değişiklikleri barındırır. Burun tıkanıklığı ve rinit semptomları gebenin yaşam kalitesini ve uyku düzenini olumsuz etkileyen başlıca sorunlardır. Rinolojik sorunlar, gebelik öncesinde tanı almış (septum deviasyonu, alerjik rinit v.s) ya da gebelik süresince belirginleşen (gebelik riniti, rinosinüzit, v.s) nazal tıkanıklık ve burun akıntısı semptomlarıyla karekterizedir. Aslında dikkatli bir öykü, bize sorunun süresi ve şiddeti hakkında ipucu verebilir. Alerjik rinit tanısı almış bir hastada nazal steroid kullanım öyküsü ile septum deviasyonu tanısı sonrasında önerilmiş operasyon varlığıyla sorunun kaynağı belirlenebilir. Öyküde burun tıkanıklığı ve horlama sorunu, süresi, gebelikle ilişkisi, gebelik öncesinde burun akıntısı, hapşırık, koku bozukluğu, operasyon öyküsü varlığı, kullanılan ilaçlar bize rinolojik semptomların etyolojisinde anlamlı ipuçları verebilir. Sonuç olarak, gebelik öncesinde rinolojik sorunlar için tedavi planlanması, hastanın eğitilmesi ve bilgilendirilmesi rahat bir gebelik sürecinde olası rinolojik sorunların çözümü için anlamlı katkı sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, rinolojik sorunlar, tanı ve tedavi


Murat Gümüşsoy, Süreyya Gümüşsoy, İbrahim Çukurova. The most frequently encountered rhinologic problems during pregnancy: appropriate approaches toward diagnose and therapy.. Tepecik Eğit Hast Derg. 2017; 27(1): 13-19

Corresponding Author: Murat Gümüşsoy, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (18 accesses)
 (3160 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale