Böbrek Transplantasyonunda Rejeksiyon Paternine Göre HLA ve Non-HLA Antikorlarının Karşılaştırılması [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(2): 156-163 | DOI: 10.5222/terh.2020.27146  

Böbrek Transplantasyonunda Rejeksiyon Paternine Göre HLA ve Non-HLA Antikorlarının Karşılaştırılması

Mustafa Soyöz, Tulay Kilicaslan Ayna, Burcu Çerçi, Aslı Özkızılcık Koçyiğit, Ibrahim Pirim
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: HLA Sınıf I ve sınıf II antijenlerine karşı oluşmuş antikorlar böbrek nakillerinde rejeksiyon sebebi oldukları için önemlidirler. Sadece HLA antijenlerine karşı değil non-HLA antijenik sistemlere karşı üretilen antikorlar da antikor aracılı rejeksiyonda rol oynarlar. Bu çalışmada rejeksiyon atağı geçiren kişilerde HLA ve non-HLA antikorlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Transplantasyondan sonra biyokimya test sonuçlarına göre rejeksiyon atağı geçiren 13 hasta lenfosit crossmatch (canlı-akraba donörlerinden alınan lenfositler kullanılmıştır) ve non-HLA spesifik anti-endoteliyal crossmatch yöntemleri ile test edildi.
BULGULAR: Tie-2 reseptörüne spesifik belirlenmedi. XM-ONE crossmatch ve flow crossmatch test sonuçları birbirileri ile uyumlu bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak rejeksiyon ataklarında immunsupresif tedavi protokolleri ve cerrahi komplikasyonlar önemli rol oynadığı düşünülmelidir. Gelecekteki çalışmalar greft yaşam ömrünün belirlenmesine katkı sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: HLA antikorları, Non-HLA Antikorları, Organ Nakli, Rejeksiyon, Böbrek Nakli


Comparison of HLA and Non-HLA Antibodies Regarding to Rejection Pattern of the Kidney Transplantation

Mustafa Soyöz, Tulay Kilicaslan Ayna, Burcu Çerçi, Aslı Özkızılcık Koçyiğit, Ibrahim Pirim
Izmir Katip Celebi University, Faculty of Medicine, Department of Medical Biology and Genetics

INTRODUCTION: Antibodies against HLA class I and II antigens are important in kidney transplantations because they cause rejections. Not only antibodies against HLA antigens but also those against non-HLA antigenic system play a role in antibody mediated rejections. In this study it was aimed to detect HLA-and non-HLA antibodies in individuals that experienced rejection attack.
METHODS: Thirteen patients, who clinically experienced rejection episodes according to the biochemical test results after transplantation, were tested by lymphocyte crossmatch (by using the lymphocytes of their living related donors) and non-HLA specific anti-endothelial crossmatch methods.
RESULTS: Antibodies specific for Tie-2 receptor positive cells were not detected. The results of XM-ONE cross-match and flow crossmatch tests were found to be compatible with each other.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In conclusion, it was considered that immunosuppressive treatment protocols and surgical complications play important role in rejection attacks. Further studies can contributed to determination of graft survival.

Keywords: HLA antibodies, Non-HLA antibodies, Organ Transplantation, Rejection, Kidney Transplantation


Mustafa Soyöz, Tulay Kilicaslan Ayna, Burcu Çerçi, Aslı Özkızılcık Koçyiğit, Ibrahim Pirim. Comparison of HLA and Non-HLA Antibodies Regarding to Rejection Pattern of the Kidney Transplantation. Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(2): 156-163

Sorumlu Yazar: Tulay Kilicaslan Ayna, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (41 kere görüntülendi)
 (114 kere indirildi)Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale