Sağlıklı Erişkin Populasyonda Otoantikor Sıklığı [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 1996; 6(1): 72-74 | DOI: 10.5222/terh.1996.27622  

Sağlıklı Erişkin Populasyonda Otoantikor Sıklığı

Şükran Köse1, Aytül Sin1, Ender Terzioğlu1, Ali Kokoludağ1, Filiz Sebik1, Tomris Kabakçı1
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD, İzmir

Bu çalışmada 211 sağlıklı genç erişkinde otoantikor sıklığı araştırılmıştır. Bu kişilerde antinükleer antikor (ANA), antids DNA, anti-tiroglobülin (anti-T), ve anti-mikrozomal (anti-M) antikorları araştırılmıştır. İncelemeye alınanlar arasında 16 ve 17 yaşmda 2 kadında (%1) ANA pozitif bulunmuştur. RF ve anti-ds DNA tüm olgularda negatif, anti-T ve anti-M ise 2 olguda pozitif olarak saptanmıştır. Genç yaş grubunu içeren çalışmamızda, otoantikorlarm saptanması bu sonuçlarm klinik bulgular eşliğinde değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Anti-ds DNA, Anti-M, Anti-T, Epidemiyoloji, Otoimun hastalık, Romatoid Faktör


The Prevalance of Autoantibodies in Healthy Adults

Şükran Köse1, Aytül Sin1, Ender Terzioğlu1, Ali Kokoludağ1, Filiz Sebik1, Tomris Kabakçı1
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD, İzmir

The prevalance of autoantibodies, Antinuclear antibody (ANA), rheumatoid factor (RF), anti-ds DNA, anti-thyroglobulin (anti-T) and anti-microsomal antibodies (anti-M) were investigated in 211 healthy adults. Two young female subjects of ages 17 and 18, were positive against T and M antibodies, while all were negative for RF and anti-ds DNA antibodies.

Keywords: Anti-ds DNA, Anti-M, Anti-T, Autoimmune disease, Epidemiology, Rheumaoid factor


Şükran Köse, Aytül Sin, Ender Terzioğlu, Ali Kokoludağ, Filiz Sebik, Tomris Kabakçı. The Prevalance of Autoantibodies in Healthy Adults. Tepecik Eğit Hast Derg. 1996; 6(1): 72-74


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (2 kere görüntülendi)
 (553 kere indirildi)Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale