Anterior Talofibular Ligament Yırtıklarının Belirlenmesinde Bilgisayarlı Tomografinin Duyarlılığı [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(2): 140-147 | DOI: 10.5222/terh.2019.27870  

Anterior Talofibular Ligament Yırtıklarının Belirlenmesinde Bilgisayarlı Tomografinin Duyarlılığı

Merve Gursoy1, Berna Dirim Mete1, Yusuf Çetinoğlu2, Tugrul Bulut3, Ozgur Tosun2
1İzmir Demokrasi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
3İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği, İzmir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, MRG sonuçlarını referans standart kabul ederek anterior talofibular ligament (ATFL) yırtıklarının belirlenmesinde BT'nin duyarlılık, özgüllük, pozitif prediktif değer (PPV), negatif prediktif değer (NPV) ve doğruluğunun belirlenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 2010-2018 yılları arasında ayak bileği BT ve MR görüntüleri olan 60 hastanın toplam 62 ayak bileği tetkiki dahil edildi. ATFL lezyonları hem BT hem de MR görüntülerinde sağlam veya yırtık (kısmi yırtık veya tam kat yırtık) olarak sınıflandırıldı. MRG sonuçları referans standart kabul edilerek ATFL yırtıklarının belirlenmesinde BT'nin doğruluğu hesaplandı. Hastalar aynı zamanda BT ve MRG'de evre 0: normal, evre 1: BT’de zorlama ile uyumlu kalın, MRG'de kalın ve yüksek sinyalli, evre 2: kısmi yırtık ve evre 3: tam kat yırtık olarak sınıflandırıldı. Her iki testte de aynı evreyi belirleme olasılığı hesaplandı.
BULGULAR: ATFL yırtıklarını saptamada BT'nin %74.1 duyarlılık, %100 özgüllük, %100 PPV, %96.4 NPV ve %96.7 doğruluk oranlarına sahip olduğu hesaplandı. BT'de sonucun MRG ile aynı evrede saptanma durumu %91.9 olarak hesaplandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: BT, intakt ATFL'nin yırtık ATFL'den ayrımında yüksek doğruluğa sahiptir. Özellikle Acil Servis koşulları altında, genellikle kemik patolojilerinin değerlendirilmesi için uygulanan BT'de ATFL’nin intakt veya yırtık olup olmadığının belirlenmesi ile hasta MRG'ye yönlendirilebilir, tedavi şekli ve prognoz değiştirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Anterior Talofibular Ligament, Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans Görüntüleme, Duyarlılık


The Sensitivity of Computed Tomography in the Determination of Anterior Talofibular Ligament Tears

Merve Gursoy1, Berna Dirim Mete1, Yusuf Çetinoğlu2, Tugrul Bulut3, Ozgur Tosun2
1Izmir Democracy University, Faculty Of Medicine, Department Of Radiology, Izmir, Turkey
2Izmir Katip Celebi University, Ataturk Training And Research Hospital, Department Of Radiology, Izmir, Turkey
3Izmir Katip Celebi University, Ataturk Training And Research Hospital, Department Of Orthopaedics And Traumatology, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to determine the sensitivity, specificity, positive predictive value (PPV), negative predictive value (NPV) and accuracy of CT in the determination of anterior talofibular ligament (ATFL) tear by accepting the MRI results as the reference standard.
METHODS: The study included a total of 62 ankle examinations of 60 patients with both ankle CT and MR images between 2010-2018. ATFL lesions were classified on both CT and MR images as intact or torn (partial tear or complete tear). By accepting the MRI results as the reference standard the accuracy of CT in the determination of ATFL tears were calculated. The patients were also classified as grade 0: normal on CT and MRI, grade 1: thick on CT compatible with forced, thick and with a high signal on MRI, grade 2: partial tear, and grade 3: complete tear.The probability of determining the same grade in both tests was calculated.
RESULTS: CT was calculated to have 74.1% sensitivity, 100% specificity, 100% PPV, 96.4% NPV and 96.7% accuracy in the determination of ATFL tear. The probability of determining the result on CT at the same grade as on MRI was found to be 91.9%.
DISCUSSION AND CONCLUSION: CT has a high accuracy in the differentiation of intact ATFL from torn ATFL. Especially under Emergency Department conditions, the determination of whether the ATFL is intact or torn on CT, which is usually applied for the evaluation of bone pathologies, can refer the patient for MRI, change the form of treatment and change the prognosis.

Keywords: Anterior Talofibular Ligament, Computed Tomography, Magnetic Resonance Imaging, Sensitivity


Merve Gursoy, Berna Dirim Mete, Yusuf Çetinoğlu, Tugrul Bulut, Ozgur Tosun. The Sensitivity of Computed Tomography in the Determination of Anterior Talofibular Ligament Tears. Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(2): 140-147

Sorumlu Yazar: Merve Gursoy, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (62 kere görüntülendi)
 (281 kere indirildi)Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale