Çocuklarda akut piyelonefritte tanısal belirteç olarak idrar interlökin-8 düzeyleri [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(3): 221-227 | DOI: 10.5222/terh.2016.221  

Çocuklarda akut piyelonefritte tanısal belirteç olarak idrar interlökin-8 düzeyleri

Arzu Tanınmış, Ferah Sönmez, Dilek Yılmaz
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nefroloji Bölümü, Aydın

GİRİŞ ve AMAÇ: İdrar yolu enfeksiyonu çocuklarda yaygın görülen enfeksiyon hastalıklarından olup, hala ülkemizde kronik böbrek hastalığına neden olan hastalıkların ilk sıralarında yer almaktadır. Bakteriyel enfeksiyona yanıtta, inflamatuvar sitokinlerden interlökin-8 önemli rol alır. Bu çalışmanın amacı, idrar yolu enfeksiyonu tanısı ve lokalizasyonunu saptamada idrar interlökin-8 düzeyinin etkisini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya idrar yolu enfeksiyonu tanılı, 1 ay -15 yaş arası, 82 çocuk ve 49 sağlıklı çocuk alındı. Hastalar Jodal’ın idrar yolu enfeksiyon tanı kriterlerine göre, akut piyelonefrit (n=39) ve sistit (n=43) grupları olarak ayrıldı. Ateş, c-reaktif protein, beyaz küre hücresi, eritrosit sedimentasyon hızı ve interlökin-8 düzeyleri değerlendirildi.
BULGULAR: İki çalışma grubu arasında ateş, CRP ve ESH düzeyleri açısından anlamlı farklılık saptandı (p<0.05). Ayrıca, akut piyelonefrit grubunda idrar interlökin-8 düzeyi (medyan 499 pg/ml) sistit grubuna (252.1 pg/ml) göre anlamlı yüksek saptandı (p < 0.001). Ayrıca idrar interlökin-8 düzeyi idrar lökosit sayısıyla korele saptandı (r=0.5, p<0.005).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu bulgular, ateşli çocuklarda akut piyelonefritin erken tanısında idrar IL-8 düzeyinin faydalı bir tanısal belirteç olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Akut piyelonefrit, çocuklar, intelökin-8, idrar yolu enfeksiyonu


Urine levels of interleukin-8 as diagnostic marker of acute pyelonephritis in children

Arzu Tanınmış, Ferah Sönmez, Dilek Yılmaz
Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Nephrology, Aydın

INTRODUCTION: Urinary tract infection is a common infectional disease in children and it is still located in the first row to causing chronic kidney disease in our country. The inflammatory cytokine interleukin interleukin-8 play an important role in response to bacterial infection. The aim of this study was to evaluate the effects of urine interleukin-8 level on diagnosis and localization of urinary tract infection.
METHODS: A total of 82 children aged 1 month to 15 years old with urinary tract infection and 49 healty children were included. The patients were divided into the acute pyelonephritis group (n = 39) and cystitis group (n = 43) according to the Jodal’s UTI criteria. Fever; C-reactive protein; white blood cells count; erythrocyte sedimentation rate and interleukin-8 were evaluated.
RESULTS: There was a significant difference between two study groups related with fever, C-reactive protein and erythrocyte sedimentation rate levels (p < 0.05). Significantly, higher initial urine interleukin-8 level were found in children with acute pyelonephritis (median 499 pg/ml) than in those with cystitis (252.1 pg/ml) (p < 0.001). And also, urine interleukin-8 in children were positively correlated with urine leucocyte counts (r=0.5, p<0.005).
DISCUSSION AND CONCLUSION: hese results indicate that urine interleukin-8 level is a useful diagnostic marker for early recognition of acute pyelonephritis in febrile children.

Keywords: Acute pyelonephritis, children, interleukin-8, urinary tract infection,


Arzu Tanınmış, Ferah Sönmez, Dilek Yılmaz. Urine levels of interleukin-8 as diagnostic marker of acute pyelonephritis in children. Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(3): 221-227

Sorumlu Yazar: Dilek Yılmaz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (43 kere görüntülendi)
 (2211 kere indirildi)Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale