Tip II Diyabetli Hastalarda Metformin Kullanımı Ve Serum B12 Vitamini Düzeyi [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2000; 10(1): 31-35 | DOI: 10.5222/terh.2000.32659  

Tip II Diyabetli Hastalarda Metformin Kullanımı Ve Serum B12 Vitamini Düzeyi

Didem Dereli1, Harun Yenice1, Sinan Erten1, Faruk Ergönen1, Ziya Günal1
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi III.İç Hastalıkları Kliniği, İzmir

AMAÇ: Metformin, özellikle tip II şişman diyabetik hastalarda ilk seçilecek tedavi ajanı olma özelliğini halen korumaktadır. Bu ilaç hastalardaki kilo fazlalığı, hiperlipidemi ve hipertansiyon gibi ek problemlerin de çözümüne yardımcı olmaktadır. Metforminin en sık görülen yan etkisise laktik asidozdur ve genellikle kap yetmezlikli hastalarda ortaya çıkmaktıdır. Literatürde nadiren bildirelen bir yan etki ise B12 emilim bozukluğuna yol açmasıdır. GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışma için 40'ı metformin kullanan 40'ı da insülin kullanan toplam 80 tip II diyabetik hasta incelendi. Hastaların serum B12, folik asid düzeyleri ve hemogramları ölçüldü. BULGULAR: Metformin kullanan grupta serum B12 ve folik asid düzeyleri anlamlı olarak düşük saptandı. Metformin kullanan grupta 8 hastanın serum B12 vitamin düzeyleri normalden düşüktü ve bu hastaların da 3 tanesinde megaloblastik anemi saptandı. SONUÇ: Metformin,diyabetik hastalarda B12 vitamini emilimi engelleyerek megaloblastik anemi yapabileceğinden hastaların bu yönden izlemi gerekir.

Anahtar Kelimeler: Malabsorbsiyon, Antidiyabetik ilaçlar.


Metformin and Serum Vitamin B12 Levels in Type II Diabetic Patients

Didem Dereli1, Harun Yenice1, Sinan Erten1, Faruk Ergönen1, Ziya Günal1
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi III.İç Hastalıkları Kliniği, İzmir

AIM: Metformin should be considered a first-line oral antidiabetic agent, particulary in obese or hyperlipidemic Type II diabetic patients. Metformin helps to control weights, serum lipids and blood pressure in diabetic patients. Metformin causes gastrointestinal side effects. The most dangcrous but rare side efect is lactic acidosis. Metformin causcs B12 vitamine malabsorbtion. MATERIAL and METHOD: Two groups were made for this study. Forty type II diabetic patiants who were using metformine and forty type II diabetic patients who were using insulin theraphy. Were measured vitamin B12 and folic acid levels in serums and hemograms of ali patients. RESULTS: Serum B12 and folic acid levels were lower in metformin group than insulin group. 8 patiens of metformin group had low serum B12 levels and 3 of them had megaloblastic anemia. CONCLUSIONS: Our results indicate that metformin causes Vitamin B12 malabsorbtion.

Keywords: Malabsorbtion, Antidiabetic Drugs


Didem Dereli, Harun Yenice, Sinan Erten, Faruk Ergönen, Ziya Günal. Metformin and Serum Vitamin B12 Levels in Type II Diabetic Patients. Tepecik Eğit Hast Derg. 2000; 10(1): 31-35


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (2 kere görüntülendi)
 (846 kere indirildi)Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale