Stafiloko arda Linezolid Duyarlılığı [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2006; 16(2): 87-89 | DOI: 10.5222/terh.2006.38107  

Stafiloko arda Linezolid Duyarlılığı

Neval Ağuş1, Nisel Özkalay1, Abdullah Cengiz1, Nuriye Vatansever1
SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İzmir

Amaç: Stafilokoklar çeşitli infeksiyonlarda önemli bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Stafîlokok düşünülen infeksiyonlarda empirik tedavi başlamak için metisilin resistansı ve antibiyotik duyarlılıkların bilinmesi gereklidir. Çalışmamızda hastanemizdeki stafilokoklarda metisilin direnç oranı ve linezolid duyarlığı araştırılmıştır. Yöntem: Çeşitli klinik örneklerden üretilen 168 S. aureus ve 95 koagulaz negatif stafilokok'da metisilin direnci ve linezolid duyarlılığı araştırılmıştır. Bulgular: Hastanemizdeki stafilokoklardaki metisilin direnci S. aureus için %75.5, koagulaz negatif stafilokok için %69A olarak tespit edilmiştir. Stafilokok suşlarının hepsi linezolide duyarlı bulunmuştur. Sonuç: Ciddi stafilokok infeksiyonların tedavisinde linezolidin iyi bir alternatif olduğu düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Stafilokok, metisilin direnci, linezolid duyarlılığı


Linezolid Susceptility in Staphylococcus Strains

Neval Ağuş1, Nisel Özkalay1, Abdullah Cengiz1, Nuriye Vatansever1
SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İzmir

Aim: Staphylococcus is an important causative agent in various infections. The meticillin resistance and antibiotic susceptibility tests should be taken into account for initiating emprical therapy of the infections when staphylococci are suspected. The aim our study is to investigate the meticillin resistance ratio and linezolid susceptibilty for staphylococcus strains in our hospital. Methods: 168 S. Aureus strains and 95 coagulase negative staphylococcus strains which isolated from various clinical specimens were investigated meticiline resistance and linezolid susceptibility. Results: Meticillin resistance were found 75.5% for S. Aureus and 69.4% for coagulase negative staphylococcus. None of the strains were found to be resistant to linezolid. Conclusion: Linezolid antibiotic can be used as reliable alternative antibiotics for the treatment of infections caused by serious staphylococcal strains.

Keywords: Staphylococcus, meticiline resistance, Linezolid susceptibilit


Neval Ağuş, Nisel Özkalay, Abdullah Cengiz, Nuriye Vatansever. Linezolid Susceptility in Staphylococcus Strains. Tepecik Eğit Hast Derg. 2006; 16(2): 87-89


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (554 kere indirildi)Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale