Producing Longlasting Education Material For Oncology By Prolonged Tissue Processing: Preliminary Study [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(1): 49-52 | DOI: 10.5222/terh.2020.39327  

Producing Longlasting Education Material For Oncology By Prolonged Tissue Processing: Preliminary Study

Safiye Aktas1, Merve Tutuncu1, Gulden Diniz2, Zekiye Altun1, Nur Olgun3
1Dokuz Eylul University Institute Of Oncology, Department Of Basic Oncology, Izmir, Turkey
2Tepecik Training and Research Hospital, Medical Pathology Laboratory
3Dokuz Eylul University Institute Of Oncology, Department of Pediatric Oncology, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this project is, to produce organs and tissues as a nontoxic, dry, odorless, touchable education material for pathology and oncology departments of medical faculty and oncology institutes. German Professor Von Hagen invented plastination. This new method enables to preserve tissue material for longer time. In this method, the water inside the tissues are displaced with special polymers and last form of tissues resembles to its original form and can be preserved for educational purposes and biology museums. This method is an expensive and requiring special equipment. The staff who is performing the plastination, exposed to toxic substances for long periods. Tissue processing is used in pathology departments every day in routine practice. Tissue samples, less than 3 mm thickness, are placed in cassette and pressed in machine for 6 to 18 hours. Gradually, they are dehydrated and hardened step-by-step formalin, increasing alcohol series, acetone, xylene and lastly paraffin. Later, samples are placed in blocks to be cut for histologic evaluations.
METHODS: In this study, biologic materials that are be suitable for education, a colon carcinoma, a larynx carcinoma, a breast carcinoma and a renal carcinoma were processed for 3 to10 days in a closed tissue processing machine with vacuum system.
RESULTS: The samples which were hard, odorless, easy to handle were filled paraffin and the samples can touchable without gloves, and useful to be education material.There were no putrefaction, shrinkage or deformation of the samples after 3 to 6 months period.The samples were used as a preliminary trial in Basic Oncology master and doctorate lectures.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our future plans, experimental animal education material preparation; embedding in transparent material such as epon, glass and long time lasting checking and molecular study possibility from education material exists. In addition, the material durability will be observed for a longer period.

Keywords: Tumor Tissue, Education Materials, Plastination


Uzatılmış Doku Takip Yöntemi İle Kalıcı Onkoloji Eğitim Materyali Hazırlanması: Ön Çalışma

Safiye Aktas1, Merve Tutuncu1, Gulden Diniz2, Zekiye Altun1, Nur Olgun3
1Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji Anabilim Dalı, Izmir, Türkiye
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Laboratuvarı
3Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Pediatrik Onkoloji Anabilim Dalı, Izmir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı; Onkoloji Enstitüsü ve Tıp Fakültelerinin Patoloji ve Onkoloji bölümleri için, dokuları ve organları kuru, kokusuz, dokunulabilir ve toksik olmayan eğitim materyali olarak hazırlamaktır. Plastinasyon, Alman Profesör Von Hagen tarafından keşfedilmiş, doku örneklerinin uzun süreli koruyan bir yöntemdir. Bu teknik ile dokular arası su, özel polimerler ile yer değiştirerek, doğal hallerine birebir benzer, örnekler eğitim amaçlı ve biyoloji müzeleri için elde edilmektedir. Bu yöntem pahalı; ve özel ekipmanlar gerektiren; işlemi yapan teknisyenin uzun süre toksik maddelere maruz kalabildiği bir yöntemdir. Doku takibi rutin histopatoloji pratiğinde her gün kullanılan bir yöntemdir. Kasetlenmiş 3 mm kalınlığı geçmeyen doku örnekleri toplam 6-18 saat gibi bir sürede formol, artan alkol serileri, aseton, ksilol ve parafin aşamalarında belirli süreler kalarak doku mumyalanmakta ve parafin bloklara kesit alınmak üzere gömülmektedir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu araştırmada eğitim materyali olabilecek bir kolon kanseri, bir larinks kanseri, bir böbrek kanseri, bir meme kanseri, bir yumuşak doku sarkomundan farklı parçalar rutin işlemler tamamlandıktan bir yıl sonra atılmak için ayrılan örneklerden boyuta ve farklı deneme sürelerine göre 3-10 gün süreli, otomatik vakumlu kapalı sistem doku takip cihazında uzatılmış doku takibine maruz bırakılmıştır.
BULGULAR: Parafine doymuş olarak çıkan örnekler kokusuz elle rahat ellenebilen kuru eğitim materyali olarak hazırlanmıştır. Örneklerin 3-6 aylık bekleme sürelerinde bozulma, kuruma deformasyon göstermediği saptanmıştır. Örnekler Temel Onkoloji yüksek lisans ve doktora derslerinde ön deneme olarak kullanılmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Gelecek planlarımızda daha büyük örneklerle çalışma, nadir tümörleri çalışma, deney hayvanları için eğitim materyali hazırlama, cam ve reçine gibi materyallere gömme ve dayanıklılık testleri ve saklanan örneklerden moleküler çalışma olasılığının test edilmesi vardır. Ek olarak, materyal dayanıklılığı daha uzun süre gözlenecektir.

Anahtar Kelimeler: Tümör Dokusu, Eğitim Materyali, Plastinasyon


Safiye Aktas, Merve Tutuncu, Gulden Diniz, Zekiye Altun, Nur Olgun. Producing Longlasting Education Material For Oncology By Prolonged Tissue Processing: Preliminary Study. Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(1): 49-52

Corresponding Author: Merve Tutuncu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (27 accesses)
 (184 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale