Ender Bir Olgu: Bir Bebekte İki Taraflı Abdominoskrotal Hidrosele Bağlı İki Taraflı Hidronefroz [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(3): 322-324 | DOI: 10.5222/terh.2020.40427  

Ender Bir Olgu: Bir Bebekte İki Taraflı Abdominoskrotal Hidrosele Bağlı İki Taraflı Hidronefroz

Levent Cankorkmaz1, Mehmet Haydar Atalar2, İsmail Şalk2, Gökhan Köylüoğlu3
1Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye
2Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye
3İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi İzmir, Türkiye.

Abdominoskrotal hidrosel 1834 yılında Dupuytren tarafından tanımlanan ender görülen bir patolojidir. Abdominoskrotal hidroselin etiyolojisi tam olarak aydınlatılamamıştır. Abdominoskrotal hidrosele bağlı ender görülen komplikasyonlardan bazıları, tunika vajinalis malign mezotelyoma, hidroüreter/hidronefroz, testiküler düzleşmedir. Bu makalede, iki taraflı abdominoskrotal hidrosel basısına ikincil, iki taraflı hidronefroz saptanan yedi aylık bir erkek hasta sunulmaktadır. Hastaya iki taraflı hidroselektomi gerçekleştirildi. Postoperatif seyir sorunsuz geçti. Ameliyattan altı ay sonra yapılan renal ultrasonografi normaldi. Bu patoloji çok ender olsa da, çocuklardaki alt karın kitlelerinin ayırıcı tanısı ve hidronefroz nedeni olarak akılda tutulmalıdır. Cerrahi olarak çıkartıldıktan sonra, genellikle hidronefroz gerilemesi de dâhil, iyileşme tamdır.

Anahtar Kelimeler: Abdominoskrotal, hidrosel, hidronefrozis


A Rare Case: Bilateral Hydronephrosis Due to Bilateral Abdominoscrotal Hydrocele in an Infant

Levent Cankorkmaz1, Mehmet Haydar Atalar2, İsmail Şalk2, Gökhan Köylüoğlu3
1Department Of Pediatric Surgery Sivas Cumhuriyet University, Sivas, Turkey
2Department Of Radiology Sivas Cumhuriyet University, Sivas, Turkey
3Department Of Pediatric Surgery İzmir Katip Çelebi University, İzmir, Turkey.

Abdominoscrotal hydrocele is a rare entity and first described by Dupuytren in 1834. Its etiology is still unclear. Rare complications are hydroureter/hydronephrosis, testicular flattening and malignant mesothelioma of tunica vaginalis associated with intraabdominal testis in an abdominoscrotal hydrocele. Herein we report a 7-month-old boy with bilateral abdominoscrotal hydrocele with secondary bilateral hydronephrosis due to contiguous pressure. Bilateral hydrocelectomies were performed. The postoperative course was uneventful without complication. Six month after the operation the renal ultrasound was normal. This entity, although unusual, should be considered in the differential diagnosis of a lower abdominal mass in children, as well as a cause of hydronephrosis. After surgical removal, healing is usually complete, including regression of the hydronephrosis.

Keywords: Abdominoscrotal, hydrocele, hydronephrosis


Levent Cankorkmaz, Mehmet Haydar Atalar, İsmail Şalk, Gökhan Köylüoğlu. A Rare Case: Bilateral Hydronephrosis Due to Bilateral Abdominoscrotal Hydrocele in an Infant. Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(3): 322-324

Sorumlu Yazar: Levent Cankorkmaz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (45 kere görüntülendi)
 (11 kere indirildi)Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale