The History of Medical Journals Published in İzmir 2. The Technical Properties and Facilities [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 1992; 2(2): 178-186 | DOI: 10.5222/terh.1992.42642  

The History of Medical Journals Published in İzmir 2. The Technical Properties and Facilities

Eren Akçiçek1, Ragıp Kayar2
1Ege Tıp Fak. Gastroenteroloji Kliniği, İzmir
21. Genel Cerrahi Kliniği SSK. Tepecik Hastanesi 1. Genel Cerrahi Kliniği, İzmir

In Izmir there are 2 medical schools and 5 hospitals that have residents in medicine. 14 medical journals were published in 1991. 9 of the medical journals have been sponsored by the medical schools, 3 by hospitals of Ministry of Health, 1 by the foundation of Social Security Hospitals and 1 by a private hospital. 8 journals have been printed by private companies and 6 by the Printing Department of Ege University. 5 journals were printed in number of 1000, 6 of 500, 3 of less than 500.13 of the editors are phisicians, only one is a journalist. 11 of them were printed in Turkish, 2 in English and 1 bilingually (Turkish and English). 8 of the editors have mentioned that the facilities are quite unsatisfactory. Printing process takes almost 2 months for 10 journals, more than 2 months for 4. The main incomes of the journals published in Izmir are grants and founds. The subscribtion and add incomes are quite unsatisfactory to maintain the journal expences. The total cost of 1991 prints of the whole journals published in Izmir is 377 million Turkish Liras (75.000 $ US). 8 of 14 journals have been issued as delayed. Moreover 5 of them had to interrupt to issue for 1 to 3 years. The number of journals that completely and regulary issued is only 6.

Keywords: Finance, Printing, Publishine


İzmir'de Yayınlanan Tıp Dergilerinin Tarihçesi 2. Yayınlanmakta Olan Dergilerin Teknik Özelikleri ve Olanakları (*)

Eren Akçiçek1, Ragıp Kayar2
1Ege Tıp Fak. Gastroenteroloji Kliniği, İzmir
21. Genel Cerrahi Kliniği SSK. Tepecik Hastanesi 1. Genel Cerrahi Kliniği, İzmir

İzmir'de 2 Tıp Fakültesi 5 Eğitim Hastanesi bulunmaktadır. İlimizde halen 14 Tıp dergisi çıkarılmaktadır. Bunlardan 9'u fakülte, 3'ü Sağlık Bakanlığı, 1'i özel hastane destegindedir. Dergilerin 8'i özel, 6'sı Ege Üniversitesi basımevinde basılmaktadır. 5 dergi 1000, 6 dergi 500, 3 dergi daha az sayıda basılmaktadır. Editörlerden 13'ü hekim 1'i gazetecidir. 11 Türkçe, 2 İngilizce ve 1 bilingual (Türkçe-İngilizce) dergi basılmaktadır. 8 dergi editörü olanaklarının (yer, demirbaş, eleman) yetersiz olduğunu bildirmiştir. Dergilerin 10'u 2 aylık bir sürede basılmaktadır. 4 dergi için bu süre daha uzundur. Dergilerin ana gelirleri dernek bağışları ve kurum fonlarıdır. Abone ve reklam gelirlerinin yetersiz olduğu anlaşılmaktadır. Dergilerin maliyet farklılıkları çok belirgindir. Bu farklılığın beyana bağlı veya gerçek olup olmadığı bilinmemektedir. 1991 yılında İzmir'de 14 derginin 50 sayısını basmak için 377 milyon TL (75.000 $ ) harcanmıştır. 8 dergi gecikmeli çıkmakta, bunlardan 5'i 1-3 yıl ara vermiş bulunmaktadır. Düzenli ve eksiksiz basılan dergi sayısı yalnızca 6'dır.

Anahtar Kelimeler: Dergicilik, Yayıncılık, Basımevi


Eren Akçiçek, Ragıp Kayar. The History of Medical Journals Published in İzmir 2. The Technical Properties and Facilities. Tepecik Eğit Hast Derg. 1992; 2(2): 178-186


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (1 accesses)
 (692 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale