Yoğun bakım ünitesinde solunum örneklerinde acinetobacter baumanii üremesi saptanan hastaların özellikleri [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(3): 228-232 | DOI: 10.5222/terh.2016.228  

Yoğun bakım ünitesinde solunum örneklerinde acinetobacter baumanii üremesi saptanan hastaların özellikleri

Levent Özdemir1, Burcu Özdemir2
1Dörtyol Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Hatay, Türkiye
2İskenderun Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Hatay, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Nisan 2009 - aralık 2012 yılları arasında Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yatan ve solunum örneklerinde acinetobacter baumannii üremesi saptanan hastaların özelliklerini belirlemek
YÖNTEM ve GEREÇLER: Nisan 2009 - Aralık 2012 yılları arasında Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yatan ve solunum örneklerinde acinetobacter baumannii üremesi saptanan hastaların dosyaları retrospektif olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Bu süre içinde 38 hastanın solunum örneklerinde Acinetobacter Baumannii üremesi saptandı (kadın= 16, erkek n=22). Hastaların yaş ortalaması 68,6 ± 18,1, ortalama hastanede yatış günü 25,4 ± 18,3, solunum örneklerinde acinetobacter baumannii üreme günü 13,4 ± 9,4’tü. Olgulardan 29’ unun (%76.3) exitus olduğu saptandı. Altta yatan hastalıklar değerlendirildiğinde en sık hipertansiyon, SVH, kalp yetmezliği, diyabet ve KOAH saptandı. Risk faktörü olarak en sık öncesinde antibiyotik kullanımı, idrar sondası, mekanik ventilasyon, nazogastrik sonda, total parenteral nutrisyon, santral venöz katater saptandı. Olguların yoğun bakıma kabul APACHE 2 skoru 23,3 ± 5,7 idi. Yapılan kültür antibiyogramlarında kolistin, polimiksin, tobramisin, gentamisin, imipenem ve siprofloksasine karşı duyarlılık en fazlaydı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak yoğun bakımımızda acinetobacter baumannii’ye bağlı mortalite yüksektir


Anahtar Kelimeler: yoğun bakım, acinetobacter, solunum örnekleri


Chracteristics of acinetobacter baumanii isolated patients with respiratory samples in intensive care unit

Levent Özdemir1, Burcu Özdemir2
1Dörtyol State Hospital, Chest Disease, Hatay, Turkey
2İskenderun State Hospital, Chest Disease, Hatay, Turkey

INTRODUCTION: Determine the characteristics of patients with ısolated Acinetobacter baumannii in respiratory samples in State Hospital intensive care unit between April 2009 - December 2012
METHODS: We retrospectively evaluated patients with ısolated Acinetobacter baumannii in respiratory samples in State Hospital intensive care unit between April 2009 - December 2012
RESULTS: During this period, Acinetobacter baumannii isolated in 38 patients of respiratory samples(female = 16, male n = 22). The average age of patients was 68,6 ± 18,1, mean duration of hospitalisation was 25,4 ± 18,3, mean isolation time of Acinetobacter baumannii was 13,4 ± 9,4 day 29 cases (76.3%) were established exitus. Evaluation of the underlying disease most common cause of hypertension, stroke, heart failure, diabetes and COPD established respectively. Prior antibiotic use, urinary catheter, mechanical ventilation, nasogastric tube, total parenteral nutrition, central venous catheter were observed. as the most common cause of a risk factor APACHE 2 score of the patients acceptance to the the intensive care unit was 23.3 ± 5.7. The susceptibility to antibiotics for colistin polymyxin, tobramycin, gentamicin, imipenem, ciprofloxacin, was determined.on culture antibiogram.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result, intensive care unit mortality rate is high due to Acinetobacter baumannii

Keywords: intensive care, acinetobacter, respiratory samples


Levent Özdemir, Burcu Özdemir. Chracteristics of acinetobacter baumanii isolated patients with respiratory samples in intensive care unit. Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(3): 228-232

Sorumlu Yazar: Levent Özdemir, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (39 kere görüntülendi)
 (1290 kere indirildi)Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale