Doğum Şeklinin Seksüel Fonksiyon Üzerine Etkisi Var mıdır? [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(3): 201-206 | DOI: 10.5222/terh.2016.201  

Doğum Şeklinin Seksüel Fonksiyon Üzerine Etkisi Var mıdır?

Esin Kasap1, Emine Ebru Aksu2, Nur Sahin1, Serkan Güçlü1, Esra Bahar Gur1
1Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği İzmir, Türkiye
2Türkiye,Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği İzmir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Kadınlarda cinsel işlev bozukluğu, orgazma ulaşamama ya da orgazmdan zevk alamama olarak tanımlanmaktadır.Bazı çalışmalarda cinsel sağlığın doğum yöntemiyle değişebildiği gösterilmiştir.Bu çalışmada; Türkiye'de, kadın popülasyonunda doğum yönteminin postpartum dönemde cinsel fonksiyonu etkileyip etkilemediğini araştırmayı amaçlamaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu prospektif çalışmada, 2012-2014 yılları arasında Şifa Hastanesinde (40 )Normal vaginal doğum (NVD) ve (40 ) Sezeryan (CS) ameliyatı olan primipar hastaların doğum sonrası 6 – 24. aylarda sexüel fonksiyonlarını karşılaştırmayı amaçladık. Cinsel işlev bozukluğunu değerlendirme yöntemi olarak Kadın Cinsel İşlev İndeksi (FSFI) formunu kullandık. Gruplar demografik özellikler, tıbbi özgeçmiş ve obstetrik detaylar ve vücut kitle indeksi değerleri açısından eşleştirildi.
BULGULAR: Çalışma grupları arasında vücut kitle indeksi(VKİ) dışında yaş,eğitim düzeyi,sexüel aktivite sıklığı, evlilik yılı,iş durumu ve sosyoekonomik düzey açısından istatistiksel olarak farklılık göstermediler.Her iki grup arasında yapılan karşılaştırmada; istek,uyarılma,lubrikasyon,ağrı,orgazm,cinsel başarı yönünden anlamlı bir fark saptanmamıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bizim çalışmamızda;vajinal doğumun postnatal cinsel işlevleri olumsuz şekilde etkilemediği gösterilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Seksüel Fonksiyon, FSFI, Normal Vaginal Doğum, Sezeryan Doğum


Does Delivery Method Have Any Effect On Sexual Function?

Esin Kasap1, Emine Ebru Aksu2, Nur Sahin1, Serkan Güçlü1, Esra Bahar Gur1
1Sifa University School of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology Izmir, Turkey
2Sifa Universty School of Medicine, Psychiatry Clinic Izmir,Turkey

INTRODUCTION: Sexual dysfunction in women is defined as inability to reach or enjoy orgasm. Some studies have suggested that sexual health may be altered by delivery method. This study aimed to investigate whether delivery method affects sexual function in the postpartum period in a female population.
METHODS: In this prospective study we aimed to compare sexual functions at postpartum 6 to 24 months in primipara patients who gave birth by vaginal delivery (NVD) (n=40) or Caesarean section (CS) (n=40) at Şifa Hospital between 2012 and 2014. We used Female Sexual Function Index (FSFI) form as the sexual dysfunction assessment method. The groups were matched with regard to demographic characteristics, medical history, obstetric details, and body mass index values.
RESULTS: Apart from body mass index (BMI), the study groups showed no significant differences with regard to age, educational status, sexual activity frequency, the number of marital years, occupational status, and socioeconomic level. The two groups did not show any significant differences with respect to sexual desire, sexual stimulation, lubrication, pain, orgasm, and sexual achievement.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our study demonstrated that vaginal delivery did not adversely affect postnatal sexual function in women.

Keywords: Sexual Functioning, FSFI, Normal Vaginal delivery, Cesarean delivery


Esin Kasap, Emine Ebru Aksu, Nur Sahin, Serkan Güçlü, Esra Bahar Gur. Does Delivery Method Have Any Effect On Sexual Function?. Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(3): 201-206

Sorumlu Yazar: Esin Kasap, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (26 kere görüntülendi)
 (2040 kere indirildi)Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale