Yeni gelişmeler ışığı altında medulloblastomun moleküler sınıflaması [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(2): 107-113 | DOI: 10.5222/terh.2019.45822  

Yeni gelişmeler ışığı altında medulloblastomun moleküler sınıflaması

Eda Ataseven1, Nur Olgun2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Onkoloji Bilim Dalı, İzmir

Medulloblastom, çocukluk çağında görülen en sık malign beyin tümörüdür. Medulloblastomlar hastanın tanı yaşı, tanıda metastaz durumu ve rezidüel tümör volümüne göre klinik risk gruplarına ayrılmaktadır. Ancak bu risk sınıflamasına ve histolojik tip değerlendirmesine rağmen hastalığın tedavi yanıtlarının oldukça farklı olması medulloblastomların heterojen özellik gösterdiğini, histolojik tip ve klinik sınıflamanın prognoz değerlendirmede yetersiz olduğunu göstermiştir. Son yıllarda yapılan moleküler ve genetik çalışmalar sonucunda medulloblastomda genetik özelliğe bağlı alt gruplar değerlendirilmeye başlanmış ve bu alt gruplarda hastalığın prognozunun farklı olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle DSÖ 2016 yılında beyin tümörleri sınıflamasında bu moleküler özellikleri değerlendirmeye alarak entegre tanı sisteminin kullanılmasını önermiştir. DSÖ 2016 sınıflamasına göre medulloblastomlar moleküler olarak 4 alt gruba ayrılmıştır. (WNT, SHH, Grup 3, Grup 4). Bu alt gruplardan WNT ve SHH mevcut olan patolojik sinyal yolağının ismiyle adlandırılmıştır. Grup 3 ve Grup 4’de ise patolojik yolaklar halen net olarak bilinmemektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalar bu alt gruplarda klinik özelliklerin ve prognozun oldukça farklı olduğunu göstermiştir. Bu sınıflamalar ışığında bundan sonraki çalışmalarda amaç prognozu çok iyi olan gruplarda tedavi dozlarını düşürerek ileri dönemlerde gelişen tedavi ilişkili komplikasyonları azaltabilmek, oldukça kötü prognozu olan gruplarda ise patolojik yolakları tanımlayarak hedefe yönelik tedaviler geliştirebilmektir.
Bu derlemede, yeni bilgiler ışığı altında medulloblastomun moleküler alt grupları, bu grupların klinik özellikleri ve prognostik önemi gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Medulloblastom, moleküler alt gruplar, klasifikasyon, çocuk


Under the lights of new developments: Molecular classification of medulloblastoma

Eda Ataseven1, Nur Olgun2
1Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Hematology and Oncology, Izmir
2Dokuz Eylul University Oncology Institute, Department of Oncology, Izmir

Medulloblastoma is the most common malignant brain tumor during childhood. Currently, medulloblastoma is classified clinically according to age at presentation, metastatic status, and the presence of residual tumor following resection. Despite these clinical risk stratification and histological subtypes of medulloblastoma, all tumors give different responses to treatments and all have different prognosis. These findings suggest that medulloblastoma is a heterogeneous disease and clinical risk stratification and histological subtypes are not enough to predict outcome. Recent molecular and genetic studies indicate that medulloblastoma consists of different molecular subgroups and all of these subgroups have different prognosis. In the 2016 WHO brain tumor classification medulloblastomas were classified into four different subgroups according to molecular profiling. These molecular subgroups are WNT, Sonic Hedgehog (SHH), Group 3 and Group 4. WNT and SHH subgroups named according to the pathological pathways thought to be in their pathogenesis. In group 3 and 4 pathologic pathways are still unknown. Recent studies showed that these molecular subgroups have different demographics, clinical features and prognosis.
Ongoing researches will aim; 1) to reduce the treatment ( chemotherapy,radiotherapy) doses in good prognostic groups, and minimize the therapy related adverse effects. 2) to find new treatment approaches or target therapies especially in poor prognostic groups.
In this paper, we briefly reviewed the molecular subgroups of medulloblastoma, their clinical features and prognostic value.

Keywords: Medulloblastoma, molecular subgroups, classification, childhood


Eda Ataseven, Nur Olgun. Under the lights of new developments: Molecular classification of medulloblastoma. Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(2): 107-113

Sorumlu Yazar: Eda Ataseven, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (30 kere görüntülendi)
 (314 kere indirildi)Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale