Erken evre oral kavite tümörlerinde submandibular bez [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2015; 25(3): 171-174 | DOI: 10.5222/terh.2015.171  

Erken evre oral kavite tümörlerinde submandibular bez

Suphi Bulgurcu1, İlker Burak Arslan1, Erhan Demirhan1, Melek Uncel2, İbrahim Çukurova1
1Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kbb Anabilim Dalı, İzmir
2Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda boyun 1b bölgesinde yer alan submandibular bezin erken evre oral kavite kanserlerinde eksizyonunun gerekliliğini araştırmayı planladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya kliniğimizde Nisan 2008 ile Eylül 2014 tarihleri arasında erken evre oral kavite kanseri nedeniyle opere edilen 12 olgu dahil edildi. Olguların tanı anındaki hastalık evreleri, boyundaki metastatik lenf nodu sayıları ve submandibular bez tutulumu preoperatif radyolojik incelemelere ve patoloji sonuçlarına göre değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen olguların yaş aralığı 48 ile 75 yıl arasında değişmekte ve olgular 3 kadın ve 9 erkekten oluşmaktaydı. 6 olgu dil kanseri nedeniyle opere edilirken 4 olgu dudak, 1 olgu ağız tabanı ve 1 olgu da retromolar bölge karsinomu nedeniyle operasyona alınmıştı. Operasyon sonrası patoloji raporlarında olguların 4 tanesinde boyun lenf nodu diseksiyonlarında lenf nodu metastazı saptandığı görüldü. Olguların tümünde eksize edilen submandibular bezin salim olarak yorumlandığı dikkati çekti
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada erken evre oral kavite karsinomlu vakaların çıkarılan submandibuler bezlerinde histopatolojik olarak malignite saptanmadı. Olgu sayısının ve submandibular bezden alınan kesit sayısının artırıldığı çalışmalarla elde edilen sonucun doğrulanması gerektiği kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Submandibular bez, oral kavite kanseri, metastaz


Submandibular gland in early stage oral cavity cancer

Suphi Bulgurcu1, İlker Burak Arslan1, Erhan Demirhan1, Melek Uncel2, İbrahim Çukurova1
1Department Of Otorhinolaryngology, Tepecik Training And Research Hospital, Izmir
2Department Of Pathology, Tepecik Training And Research Hospital, Izmir

INTRODUCTION: We planned in our study to search the need for excision of submandibular gland, which is in the neck 1b area, in early stage oral cavity cancer.
METHODS: In our clinic, 12 patients who undergone operation with the diagnosis of early stage oropharyngeal cancer was involved to this examination. We described the stage of the disease, lymph node metastases status and invasion of submandibular salivary gland with radiological examination and pathological results.
RESULTS: In study, patients ages were ranging from 48 to 75 years and study involved 3 patients were female and 9 patients were male. 6 of the patients were diagnosed cancer of tongue and 4 of them were lip cancer. The other localisation of cancers were retromolar region, and floor of mouth. Metastases of cervical lymph nodes were deteched at 4 of the patients. Submandibular salivary gland was histopathologically normally in all cases.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, the early stages of the oral cavity carcinoma in excised submandibular gland from histopathological of the cases there was no malignancy. We believe that this result should be validated by studies with increased the number of cases and the number of pathological sections from the salivary gland.

Keywords: Submandibular salivary gland, oral cavity cancer, metastas.


Suphi Bulgurcu, İlker Burak Arslan, Erhan Demirhan, Melek Uncel, İbrahim Çukurova. Submandibular gland in early stage oral cavity cancer. Tepecik Eğit Hast Derg. 2015; 25(3): 171-174

Sorumlu Yazar: Suphi Bulgurcu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (35 kere görüntülendi)
 (1523 kere indirildi)Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale