Ender bir spinal kolon yaralanması: cam yaralanması [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(3): 250-252 | DOI: 10.5222/terh.2016.250  

Ender bir spinal kolon yaralanması: cam yaralanması

İbrahim Toker, Özge Duman Atilla, Turgay Yılmaz Kılıç, Osman Taş, Serkan Hacar
Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Izmir

Giriş: Spinal kolon ve spinal kordun penetran yaralanmaları nadirdir. Cam kırılmasına bağlı cauda equina yaralanması beklenenden daha nadirdir.
Olgu sunumu: Bu yazıda cam masa üzerine düşme sonrası, sırtına cam saplanması nedeniyle spinal kolon yaralanması olan 25 yaşında bir bayan hasta sunulmuştur. Hastanın acil servisimize gelmeden önce başka bir hastanede saplanan cam parçasının bir parçası çıkarılmış ve yarası dikilmişti. Hastanın başvurusu sırasında sağ bacakta 2/5 kas gücü ve L4 seviyesinin altında hipoestezisi mevcuttu. Acil cerrahi müdahale sonrası hastada duyu ve motor defisit tamamen düzelmiş ve hasta operasyondan 6 gün sonra taburcu edilmişti.
Sonuç: Lomber bölgeye olan penetran travmalarda, acil tıp hekimi spinal kolon yaralanması olabileceğini akılda bulundurmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Lomber vertebra/yaralanma, Yaralanmalar, Penetran/tanı


A rare lumbar spinal column injury: glass injury

İbrahim Toker, Özge Duman Atilla, Turgay Yılmaz Kılıç, Osman Taş, Serkan Hacar
Tepecik Training And Education Hospital, Department Of Emergency Medicine, Izmir, Turkey

Introduction: Penetrating injuries to the vertebral column and the spinal cord are rare. Cauda equina injury due to glass breakage is even rarer than expected.
Case Presentation: In this study, a case of spinal column injury was reported in a 25-year-old female patient with stabbed glass in to her back, after falling back to the top on table made of glass. A piece of stabbed glass was removed and the wound was sutured at another hospital before she presented to our ED. At the time of presentation, the patient had 2 of 5 muscle strength on her right leg and hypoesthesia below the L4 level. After emergency surgical intervention, the sensory deficit and the muscle strength has completely improved, and patient was discharged after 6 days.
Conclusions: In penetrating trauma to the lumbar region, emergency physician must take into account possible spinal column injury.

Keywords: Lumbar Vertebrae/injuries, Wounds, Penetrating/diagnosis


İbrahim Toker, Özge Duman Atilla, Turgay Yılmaz Kılıç, Osman Taş, Serkan Hacar. A rare lumbar spinal column injury: glass injury. Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(3): 250-252

Sorumlu Yazar: İbrahim Toker, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (51 kere görüntülendi)
 (757 kere indirildi)Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale