Yoğun Bakımda Mekanik Ventilatör Tedavisi Süresince Hastalar İle Yaşanan İletişim Sorunlan [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2006; 16(2): 47-54 | DOI: 10.5222/terh.2006.56409  

Yoğun Bakımda Mekanik Ventilatör Tedavisi Süresince Hastalar İle Yaşanan İletişim Sorunlan

Leyla Khorshid1, Yurdanur Demir1
Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, İzmir

Yaşamı tehdit eden hastalıklar nedeniyle, hastaların tedavi kapasitesini geliştirmek için hasta monitorizasyonu ve ileri teknoloji daha fazla kullanılmaktadır. Ventilator desteği bu amaçla kullanılan en yaygın yöntemlerdendir. Ventilatörler, hastaların düşünce, duygu ve gereksinimlerini normal yolla paylaşmasını engeller. Bu nedenle mekanik olarak ventile edilen hastalar genellikle konuşamazlar. Bu durum kaçınılmaz bir şekilde hastaların iletişim kurabilme ve kendilerini olağan yolla ifade edebilme yetilerini etkiler. Aynı zamanda hemşireler de hastalardan geri bildirim almada sorun yaşayabilirler. Yetersiz hemşire-hasta iletişimi stres ve anksiyete düzeylerinin yükselmesiyle sonuçlanır. Literatür taramalarında ventilator tedavisi uygulanan hastalar ile hemşireler ve diğer personelin iletişimi ile ilgili ciddi sorunlar tanımlanmıştır. Bu nedenle yoğun bakım hemşiresi kaynağı ne olursa olsun organik, çevresel, kimyasal ya da diğer teröpatik kompanentlerden kaynaklanan yoğun bakımdaki hastalarla sınırlı iletişimdeki birçok faktöre dikkat etmelidir. Çünkü ventilasyon süresince hasta ile başarılı bir işbirliği ile fonksiyonel iletişimi içeren ilişkiyi kurmak önemlidir. Yoğun bakım ünitelerinde hemşirelerin iletişim çabalarına karşın belli davranışlar ve araçların ortam içerisinde hasta ve hemşireler arasındaki iletişimi geliştirdiği ve kolaylaştırdığı belirtilmektedir. En sık olarak kullanılanlar; beden dilinin kullanımı, yüz ifadesi, göz teması, evet-hayır ile yanıtlanan sorular, yazı ya da basılı materyallerin kullanımıdır. Sonuç olarak, ventilator tedavisi süresince hastalar ve hemşireler arasındaki iletişimi kolaylaştırmaya yardım eden yöntemler üzerine daha fazla araştırma yapılması ve hemşirelerin iletişim becerilerinin değerlendirilmesi, etkili bir iletişim için potansiyel hastaların daha ayrıntılı kontrol edilmesine gereksinim vardır.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım, ventilator tedavisi, hemşire, hasta, iletişim sorunları


Communication Problems Between Nurse and Patients During Ventilator Treatment in lntensive Care Unit

Leyla Khorshid1, Yurdanur Demir1
Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, İzmir

The implementation of more advanced tecnology and patient monitoring in intensive care units has improved the capacity for treatment of patients who reguire intensive care because of life-threatening illnesses. Intensive care often includes the ventilator treatment. The ventilator prevents the patient from sharing thoughts, feelings and needs in the usual way. However patients who are mechanically ventilated are often nonvocal. This status would inevitably affect patients ability to communicate and express themselves in the usual way. The nurses may also experience problems in receiving feedback from patients. Inadeguate nurse-patient communication resuts in increased levels of stres and anxiety. A literature search on patient experience of ventilator treatment identified numerous problems related to communication with nurses and other members of staff. Thus intensive care nursing directs attention to multiple factors which limit communication with the ICU patient, whether the origin is organic, environmental, chemical or associated with other therapeutic components. Establishment of a relationship, including functional communication, during artificial uentilation is important because successful collaboration with the patient is a prerequisite for effectiue nursing. Certain behaviours and devices have been found to facilitate and improve communication between patients and nurses. The most frequently reported are: use of body language, facial expression, eye contact, questions addressed for yes-no responses and the use of writing or publishing material. We conclude that detailed examination of patients' potential for effective communication, evaluation of the communication skills of the nurses, and further investigation of deuices that can help facilitate communication between nurses and patients during ventilator treatment is necded.

Keywords: Intensive care, ventilator, treatment, nurse, patient, communication problems


Leyla Khorshid, Yurdanur Demir. Communication Problems Between Nurse and Patients During Ventilator Treatment in lntensive Care Unit. Tepecik Eğit Hast Derg. 2006; 16(2): 47-54


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (694 kere indirildi)Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale