Erzincan İlindeki Adölesan Gebelikler (Tek Bir Merkezin Retrospektif Sonuçları) [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(3): 215-220 | DOI: 10.5222/terh.2016.215  

Erzincan İlindeki Adölesan Gebelikler (Tek Bir Merkezin Retrospektif Sonuçları)

Mehmet Kulhan, Ümit Arslan Naykı, Cenk Naykı, Nur Gözde Kulhan, Paşa Uluğ, Hülya Toklucu
Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Doğum Ana Bilim Dalı, Erzincan

GİRİŞ ve AMAÇ: Adölesan gebeliklerin sonuçlarını doğurganlık çağındaki kadınların gebelik sonuçlarıyla karşılaştırmak.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2010-2015 yılları arasında Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doğum yapan 19 yaş ve altı ve 20-34 yaş arası gebelerin prenatal muayene ve doğum dosyaları retrospektif incelendi.
BULGULAR: Çalışmamıza dahil edilen 222 adölesan gebenin yaş ortalaması 17,3±0,9 iken, 97 gebeden oluşan doğurgan çağdaki kontrol grubunda yaş ortalaması 26,6±3,9 olarak bulundu. adölesan grupta % 4,5, kontrol grubunda ise % 24,74 oranında sigara kullanımı mevcuttu. Hastanemizde doğum yapan adölesan gebelerde düzenli prenatal takip oranı % 73,4 saptanırken, 20-34 yaş grubunda % 79,38 olarak bulundu. Olgular antepartum ve intrapartum maternal komplikasyon prevelansı açısından değerlendirildiğinde sezaryen doğum oranının 20-34 yaş arası kontrol grubunda,preterm doğum oranının ise adölesan grupta anlamlı olarak yüksek olduğu gözlendi. Perinatal parametreler açısından gruplar arasında bir fark saptanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Adölesan gebelerde reprodüktif yaş gebelerine göre perinatal sorunlar da artış izlenmese de, bu gebelikleri azalt¬mak ve perinatal komplikasyonları en aza indirmek için daha geniş kapsamlı çalışmalar yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Adölesan, gebelik, obstetrik ve neonatal sonuçlar


Adolescent Pregnancy in Erzincan ( Retrospective results of a single center )

Mehmet Kulhan, Ümit Arslan Naykı, Cenk Naykı, Nur Gözde Kulhan, Paşa Uluğ, Hülya Toklucu
Erzincan University School of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Erzincan

INTRODUCTION: to compare the pregnancy results in adolescent age group with pregnancy results of the pregnant women in reproductive age.
METHODS: In 2010 and 2015, among patients who applied to Erzincan University Faculty of Medicine, Mengücek Gazi Education and Research Hospital, results regarding 222 pregnant adoles¬cents between ages of 14-19 and the 97 pregnant women bet¬ween ages of 19-34 were retrospectively evaluated.
RESULTS: Average age of adolescent pregnant women were found to be 17,3±0,9 years (14-19 year-olds), whereas average age of the pregnant women at reproductive phase were deter¬mined as 26,6±3,9 years (19-34 year-olds). In adolescent group, 4.5 % smoking cases were revealed, whereas the number was 24.74 % for reproductive age group. Regular prenatal care rate of adolescent pregnancy was detected in 73.4%, it was found to be 79.38% in the 20-34 age group. The rate of preterm birth was observed to be significantly higher in the adolescent group; besides the rate of cesarean delivery was higher in between the ages of 20-34 control group. There was no difference between the groups in terms of perinatal parameters.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our study does not demonstrate any increase in perinatal problems with adolescent pregnant women compared to reproductive age group; nevertheless, more extensive studi¬es are needed in order to reduce the number of such pregnan¬cies and minimise perinatal complications.

Keywords: Adolescent, pregnancy, obstetric and neonatal outcomes


Mehmet Kulhan, Ümit Arslan Naykı, Cenk Naykı, Nur Gözde Kulhan, Paşa Uluğ, Hülya Toklucu. Adolescent Pregnancy in Erzincan ( Retrospective results of a single center ). Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(3): 215-220

Sorumlu Yazar: Mehmet Kulhan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (29 kere görüntülendi)
 (701 kere indirildi)Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale