Prematüre Bir Bebekte Fizyolojik Periostitis [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2006; 16(2): 91-94 | DOI: 10.5222/terh.2006.60052  

Prematüre Bir Bebekte Fizyolojik Periostitis

Işın Yaprak1, Esin Albudak1, Neval Ağuş2, Ali Reisoğlu3, Tuğrul Pırnar4
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kilinikleri, İzmir
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıklan ve Mikrobiyoloji Kliniği, İzmir
3Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Kliniği, İzmir
4Medim Medikal Özel Sağlık Tesisleri

Periost reaksiyonu erken süt çocukluğu döneminde çeşitli nedenlere bağlı olarak görülür. Fizyolojik periostitis, 1-6 aylık term ve preterm bebeklerde görülen iyi tanımlanmış, ancak kolaylıkla patolojik periostitis ile karışabilen radyolojik bir bulgudur. Burada prematüre doğum öyküsü olan, bir gün süren ateş, sağ üst kolda şişlik yakınması ile başvuran her iki humerus, radius tibia va femur grafilerinde periost reaksiyonları tespit edilen 2.5 aylık bir erkek olgu sunulmuştur. İlk tanı çocuk istismarı veya konjenital sifilis lehine olup fizik inceleme bulgularının, serolojik ve biyokimyasal testlerin normal sınırlarda bulunması sonucunda fizyolojik periostitis tanısı almıştır. Uzun kemiklerde periost reaksiyonu ile başvuran 1-6 aylık bebeklerde fizyolojik periostitisin akılda tutulması için sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Periostitis, fizyolojik, prematürite


Physiological Periostitis in a Premature Baby

Işın Yaprak1, Esin Albudak1, Neval Ağuş2, Ali Reisoğlu3, Tuğrul Pırnar4
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kilinikleri, İzmir
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıklan ve Mikrobiyoloji Kliniği, İzmir
3Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Kliniği, İzmir
4Medim Medikal Özel Sağlık Tesisleri

Periosteal reaction has different etiologies in early infancy. Physiological periostitis is a well documented x-ray finding which is seen in both preterm and term babies aged 1-6 months and which can easily be misdiagnosed as child abuse and/or pathological periostitis. Here 2.5 month old prematurely born male patient admitted with a history of fever, swollen right upper arm after vaccination and x-rays revealing periosteal reactions on both sides of the humeri, radius, tibiae and femora is presented. Initial diagnosis was child abuse or congenital syphilis. Because of the normal physical findings and serological and biochemical data physiological periostitis was diagnosed. We think that physiological periostitis should be considered in patients with periosteal reactions in the long bones in infants aged 1-6 months.

Keywords: Periostitis, physiologic, prematurity


Işın Yaprak, Esin Albudak, Neval Ağuş, Ali Reisoğlu, Tuğrul Pırnar. Physiological Periostitis in a Premature Baby. Tepecik Eğit Hast Derg. 2006; 16(2): 91-94


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (544 kere indirildi)Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale