Clinical Outcomes of Apnea in Term Newborns [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(1): 1-4 | DOI: 10.5222/terh.2020.64326  

Clinical Outcomes of Apnea in Term Newborns

Pınar Arıcan1, Pınar Gençpınar2, Elif Yiğit1, Mehmet Yekta Oncel3, Melek Akar4, Nihal Olgaç Dündar2
1Department of Pediatric Neurology, Izmir Tepecik Education and Research Hospital, Izmir, Turkey
2Department Of Pediatric Neurology, Izmir Katip Celebi University, Izmir, Turkey
3Department Of Neonatology, Izmir Katip Celebi University, Izmir, Turkey
4Department Of Neonatology, Izmir Tepecik Education And Research Hospital, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: Apnea is a common problem in newborns however clinical outcome is not known well in otherwise healthy newborns. This study is aimed to evaluate the long-term neurodevelopmental outcome of otherwise healthy newborns presenting with apnea.
METHODS: This study was conducted on 59 children who were hospitalized in neonatal period and consulted with a pediatric neurologist after a solely apneic event.
RESULTS: There were no significant findings with respect to the complete blood count, C-reactive protein, serum electrolytes and blood glucose. Only in one patient, cranial magnetic resonance imaging revealed a hemorrhage in the right temporal lobe. Antiepileptic drug was initiated in 3 (5%) patients with abnormal electroencephalography findings. After discharge from hospital, no patient had recurrent episodes of apnea. Their median of follow-up time was 34 months (IQR: 24-41). All patients showed normal psychomotor development. The most common presentation of apnea was a brief resolved unexplained event (BRUE) in our study.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our study showed that the vast majority of apneic events are self-limiting and require no intervention in otherwise healthy term newborns.

Keywords: Brief resolved unexplained events, epilepsy, apnea.


Term Yenidoğan Apnesinin Klinik İzlem Sonuçları

Pınar Arıcan1, Pınar Gençpınar2, Elif Yiğit1, Mehmet Yekta Oncel3, Melek Akar4, Nihal Olgaç Dündar2
1İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nöroloji Kliniği, İzmir
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı,i̇zmir
3Department Of Neonatology, Izmir Katip Celebi University, Izmir, Turkey
4İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Apne, yenidoğanlarda sık görülen bir sorundur ancak sağlıklı yenidoğanlarda nörogelişimsel sonuçları iyi bilinmemektedir. Bu çalışmada, apne başvuran diğer yönlerden sağlıklı yenidoğanların uzun dönem nörogelişimsel sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmaya, yenidoğan döneminde hastaneye yatırılan ve apne nedeni ile pediatrik nöroloğa danışılan 59 çocuk dahil edildi.
BULGULAR: Tüm hastaların, tam kan sayımı, C-reaktif protein, serum elektrolitleri ve kan glukozu normaldi. Sadece bir hastada kraniyal manyetik rezonans görüntülemede sağ temporal lobda kanama görüldü. Anormal EEG bulguları olan 3 (% 5) hastada antiepileptik ilaç başlanmıştı. Taburculuk sonrası hiçbir hastada tekrarlayan apne atağı görülmedi. Klinik izlem medyan süresi 34 ay (IQR: 24-41) idi. Tüm hastalarda normal nöromotor gelişim gözlendi. Çalışmamızda, en sık görülen apne prezentasyonu kısa çözümlenmiş açıklanamayan olay (BRUE) idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamız, diğer yönlerden sağlıklı term yenidoğan bebeklerde apneik olayların büyük çoğunluğunun kendi kendini sınırlandırdığını ve müdahale gerektirmediğini gösterdi.

Anahtar Kelimeler: Kısa çözümlenmiş açıklanamayan olay, epilepsi, apne.


Pınar Arıcan, Pınar Gençpınar, Elif Yiğit, Mehmet Yekta Oncel, Melek Akar, Nihal Olgaç Dündar. Clinical Outcomes of Apnea in Term Newborns. Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(1): 1-4

Corresponding Author: Pınar Gençpınar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (26 accesses)
 (387 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale