Nadir Görülen Olgu Kistik Nefroma [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(2): 203-206 | DOI: 10.5222/terh.2019.66934  

Nadir Görülen Olgu Kistik Nefroma

Serdar Aykan1, Emrah Ozsoy1, Yavuz Baştuğ1, Gulistan Gumrukcu2, Metin Ishak Ozturk1
1Haydarpaşa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği, İstanbul
2Haydarpaşa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği, İstanbul

Kistik nefroma (KN) çok sayıda ince duvarlı kistler içeren nadir görülen iyi huylu bir böbrek tümörüdür. Genellikle rastlantısal olarak karşımıza çıkar ve her yaşta görülmekle birlikte genellikle yaşamın ilk iki yılı sık görülür, erişkinlerde daha nadirdir. Kadınlara erkeklere nazaran daha sık görülür. Çoğu zaman tek böbreği tutar. Tarafımıza sağ yan ağrısı, kanlı idrar yapma ile başvuran ve görüntüleme ile sağ böbrekte kitle tespit edilen hastaya radikal nefrektomi uygulandı. Doku tanısı KN gelen hastaya ek tedavi gerekmedi. Bu çalışmada ender görülen bu patoloji sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kistik Nefroma, Erişkin, Böbrek Kistik Kitle


Rare Case Cystic Nephroma

Serdar Aykan1, Emrah Ozsoy1, Yavuz Baştuğ1, Gulistan Gumrukcu2, Metin Ishak Ozturk1
1Haydarpasa Training And Research Hospital Urology, İstanbul
2Haydarpasa Training And Research Hospital Pathology, İstanbul

Cystic nephroma (CN) is a rare benign renal neoplasm with contains many thin-walled cysts. It is usually seen coincidentally and is rare in adults and seen at any age, but usually occurs in the first two years of life. CN is more common in women than men. CN often affects only one kidney. The patient was admitted to our clinic with right side pain, hematuria. Right renal mass was detected by imaging. Laparoscopic radical nephrectomy was performed. No additional treatment was required for the patient who CN was diagnosed with tissue. In this study, CN rare pathology is presented.

Keywords: Cystic Nephroma, Adult, Renal Cystic Mass


Serdar Aykan, Emrah Ozsoy, Yavuz Baştuğ, Gulistan Gumrukcu, Metin Ishak Ozturk. Rare Case Cystic Nephroma. Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(2): 203-206

Sorumlu Yazar: Serdar Aykan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (28 kere görüntülendi)
 (335 kere indirildi)Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale