Diyabetik Nefropati'de Eritropoietin Eritropoietin in Diabetic Nephropathy [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2000; 10(1): 15-25 | DOI: 10.5222/terh.2000.67535  

Diyabetik Nefropati'de Eritropoietin Eritropoietin in Diabetic Nephropathy

Didem Dereli1, Harun Yenice1, Murat Akyurt1, Kamil Gürsoy1, Ziya Günal1
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi III. İç Hastalıklan Kliniği, İZMiR

AMAÇ: Biz bu çalışmada, böbrek peritubuler hücreleri tarafından üretilen eritropoietin'in kan düzeyinin diyabetik nefropatinin erken tanı ve takibinde yeri olup olamayacağını araştırdık. GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya 160 Tip II diyabetik hasta ve 40 sağlıklı kontrol grubu olmak üzere toplam 200 olgu alındı. Bu olgular böbrek fonksiyonlarına göre 5 ayrı grupta sınıflandırıldı (Normal, mikroalbuminorik, makroalbuminürik kreatinin klirensi normal makroalbuminürik kreatinin klirensi düşük ve kontrol). Bu gruplar kan EPO, EPOXHb, böbrek fonksiyonları ve kilinik gidişleri açısından incelendi. BULGULAR: Kan EPO ve EPOXHb değerlerinin, mikroalbuminüri evresinden de önce düşme eğiliminde olduğunu ve hızlı klinik gidiş ile düşük EPO ve EPOXHb değerlerinin birlikteliğini saptadık. SONUÇ: Bu sonuçlar diyabetik nefropatili hastaların tanı ve izleminde yeni bir ölçüt için umut vericidir.

Anahtar Kelimeler: Albuminüri, Sitokinler


Eritropoietin in Diabetic Nephropathy

Didem Dereli1, Harun Yenice1, Murat Akyurt1, Kamil Gürsoy1, Ziya Günal1
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi III. İç Hastalıklan Kliniği, İZMiR

AIM: In this study we investigated if erithropoietin levels which produced by renal peritubuler cells was a prognostic marker for early diagnosis of diabetic nephropahy. MATERIAL AND METHODS: In this study 160 Type II diabetic patients and 40 healthy volunteers were investigated. Five groups were made according to their renal functions. (Normal renal function, microalbuminüric macroalbuminüric with normal creatinin clearence, macroalbuminüric with low creatinin clearence and control group). Blood EPO, EPOXHb, renal functions and their clinical prognosis were investigated in all groups. RESULTS: We determined that blood EPO and EOXHb levels begin to reduce before microalbuminuric phase end low EPO and EPOXHb values are related to rapid progression. CONCLUSION: These findings showthat serum EPO measurements are valuable as as a criteria for early diagnosis of diabetic nephropathy.

Keywords: Albuminuria, Cytokines.


Didem Dereli, Harun Yenice, Murat Akyurt, Kamil Gürsoy, Ziya Günal. Eritropoietin in Diabetic Nephropathy. Tepecik Eğit Hast Derg. 2000; 10(1): 15-25


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (3 kere görüntülendi)
 (457 kere indirildi)Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale