Amyotrophic Lateral Sclerosis Presenting With Respiratory Insufficiency [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 1995; 5(2): 206-210 | DOI: 10.5222/terh.1995.71091  

Amyotrophic Lateral Sclerosis Presenting With Respiratory Insufficiency

Barış Baklan1, Raif Çakmur1, Arif Çımrın2, Ahmet Genç1, Şakir Fadıloğlu1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fak. Nöroloji Anabiiim Dalı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fak. Göğüs Hastalıkları Anabiiim Dalı, İzmir

Typical onset of Amyotrophic Lateral Sclerosis includes a combination of upper and lower motor neuron signs. Respiratory failure is a frequent end-stage complication of the disease. However, in limited number of cases, severe hypoventilation is reported as the first manifestation of Amyotrophic Lateral Sclerosis. Here we present a 39 -year old man were referred to our chest ünite with 8-month history of severe dyspnea on exertion and lying flat which had progressively worsened. A diagnosis of Amyotrophic Lateral Sclerosis was made after neurologic evaluation and electromyographic study. We suggest that Amyotrophic Lateral Sclerosis should be considered in patients with unexplained respiratory failure.

Keywords: Motor Neuron Disease, Dyspnea.


Solunum Yetmezliği İle Başvuran Amyotrofik Lateral Skleroz Olgusu

Barış Baklan1, Raif Çakmur1, Arif Çımrın2, Ahmet Genç1, Şakir Fadıloğlu1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fak. Nöroloji Anabiiim Dalı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fak. Göğüs Hastalıkları Anabiiim Dalı, İzmir

Amyotrofik Lateral Skleroz tablosunda başlangıçta I. ve II. motor nöron belirtileri ön plandadır. Solunum yetmezliği ise hastalığı geç dönemlerinde ortaya çıkmaktadır. İlk yakınma olarak sadece solunum yetmezliği ile hekime başvurulması alışılmış değildir ve sınırlı sayıda olgu bildirilmiştir. Biz burada 8 aylık progresif gidişli, eksersizle ve sırtüstü yatınca belirginleşen ağır dispne öyküsü veren ve bu nedenle hastanemiz Göğüs Hastalıkları kliniğine şevke edilerek, burada incelemeye almana 39 yaşında bir erkek olguyu sunuyoruz. Bu olguda daha sonraki nörolojik değerlendirme ve elektromyografik inceleme ile Amyotrafik Lateral Skleroz tanışma varıldı. Olgu nedeniyle kesin bir etiyolojiye dayandırılamayan solunum yetmezliği durumlarmda, sık görülmese de, Amyotrofik Lateral Skleroz'un da akılda bulundurulması gerektiği söyleyebilir.

Anahtar Kelimeler: Motor Nöron Hastalığı, Dispne.


Barış Baklan, Raif Çakmur, Arif Çımrın, Ahmet Genç, Şakir Fadıloğlu. Amyotrophic Lateral Sclerosis Presenting With Respiratory Insufficiency. Tepecik Eğit Hast Derg. 1995; 5(2): 206-210


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (2 accesses)
 (869 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale