Çocuk ve Adölesanlarda Migren Tanısındaki Yenilikler [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2006; 16(1): 1-6 | DOI: 10.5222/terh.2006.73555  

Çocuk ve Adölesanlarda Migren Tanısındaki Yenilikler

Aycan Ünalp1, Eray Dirik2
1Karşıyaka Devlet Hastanesi, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı, İzmir

Çocuk ve adolesanlarda en sık görülen primer başağrılarından olan migren, geniş klinik spektrumu olan tekrarlayan başağrısıdır. Çocuk ve adolesanlarda okul kaybı ve yaşam kalitesinde bozulmaya yol açabilecek bir hastalık olduğundan doğru tanısının konulması ve uygun tedavisinin yapılması çok önemlidir. Hem ağrısız intervaller nedeniyle olguların doktora geç başvurması, hem de çocukluk yaş grubunda ön tanıda düşünülmediği için olguların çoğu uzun yıllar tanışız ve tedavisiz kalmaktadır. Başağrılarının sınıflandırılmasındaki gelişmeler, migren tanı ve tedavisinin daha hızlı ve doğru olmasını sağladığı gibi, araştıcılar arasındaki iletişimi de güçlendirmiştir. Ayrıca, kliniklerde bu hastalıkların daha iyi tanımlanmasına ve nozolojik araştırmaların yapılmasına imkan vermiştir. Bu makalenin amacı, öluslarası Başağrısı Derneği (UBD)'nin 2004 yılında geliştirdiği sınıflandırma kriterleri eşliğinde çocuk ve adolesanlarda migren başağrılarının tanısındaki yeniliklerin gözden geçirilmesidir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, adolesan, migren, tanı kriterleri


Current Approaches for Migraine in Children and Adolescents

Aycan Ünalp1, Eray Dirik2
1Karşıyaka Devlet Hastanesi, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı, İzmir

Migraine, which has a broad clinical spectrum of recurrent headaches, is one of the most frequently seen primary headaches in children and adolescents. Definite diagnosis and proper treatment of migraine, which may cause low life quality and school absenteeism ar e very important. Most of the patients remain without diagnosis and treatment, as well, since the patients are not referred to a physician on time due to long painless in tervals. Also the diagnosis of migraine seems to be omitted by physicians because of the young age of the patients. Improvements of the classification of headache disorders enable the authors to communicate better along with establishing better diagnostic methods and treatment modalities. This in turn contributes not only to a better recognition of the disorder in the clinics, but also to nosological researches that have improved the characterization of many headache disorders. Here, we wanted to review the novelties in the diagnosis of childhood and adolescent migraine headaches with the guidance of the classification criteria developed by International Headache Society in 2004.

Keywords: Children, adolescent, migraine, diagnostic criteria


Aycan Ünalp, Eray Dirik. Current Approaches for Migraine in Children and Adolescents. Tepecik Eğit Hast Derg. 2006; 16(1): 1-6


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (586 kere indirildi)Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale