Klamidya Pnömonisiyle İlişkili Eritema Nodozum [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(2): 161-164 | DOI: 10.5222/terh.2016.161  

Klamidya Pnömonisiyle İlişkili Eritema Nodozum

Mine Düzgöl, Ahu Kara, Nuri Bayram, İlker Devrim
Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, İzmir, Türkiye

Eritema nodozum çocukluk çağında oldukça nadir görülen, kendi kendini sınırlayan, deri altı dokusunun otoimmün inflamatuar hastalığıdır. Eritema nodozum izole bir hastalık olabildiği gibi, enfeksiyöz (streptokokkal farenjit, tüberküloz, Ebstein Barr virüs enfeksiyonları, mantar enfeksiyonları) ve enfeksiyöz olmayan (sarkoidoz, inflamatuvar barsak hastalıkları, kollajen doku hastalıkları,bazıantibiyotikler, maligniteler) nedenlerle birlikte de ortaya çıkabilir. Klamidya enfeksiyonuna eşlik eden eritema nodozum çok nadirdir. Bu yazıda Chlamydia Pneumoniae‘nın eşlik ettiği eritema nodozum tanısı alan 10 yaşında bir olgu sunuldu

Anahtar Kelimeler: Eritema nodozum, Chlamydia pneumoniae, pnömoni


Erythema Nodosum Associated with Chlamydia Pneumoniae Infection

Mine Düzgöl, Ahu Kara, Nuri Bayram, İlker Devrim
Dr. Behcet Uz Children Training Research Hospital,department Of Infectious Diseases,izmir Turkey

Erythema nodosum is a rarely seen,self-limited, autoimmune inflammatory disease of subcutaneous tissue in childhood. An erythema nodosum may occur due to isolated condition,as it may occur in infectious diseases (streptococcal pharyngitis, tuberculosis, Epstein-Barr virus, fungal infection) or in non-infectious conditions (sarcoidosis, inflammatory bowel disease, connective tissue diseases, antibiotics, malignancies). Erythema nodosum associated with Chlamydia infection is uncommon. We report here the case of a 10-year-old patient with erythema nodosum associated with Chlamydia Pneumoniae

Keywords: Erythema nodosum, Chlamydia pneumoniae, pneumoniae


Mine Düzgöl, Ahu Kara, Nuri Bayram, İlker Devrim. Erythema Nodosum Associated with Chlamydia Pneumoniae Infection. Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(2): 161-164

Sorumlu Yazar: Mine Düzgöl, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (17 kere görüntülendi)
 (1675 kere indirildi)Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale