İntrakavernöz İnternal Karotid Arter Diseksiyonu olan Nadir bir Olgu: Sturge Weber Sendromu [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(2): 207-210 | DOI: 10.5222/terh.2019.81567  

İntrakavernöz İnternal Karotid Arter Diseksiyonu olan Nadir bir Olgu: Sturge Weber Sendromu

Pınar Bekdik Şirinocak1, Muzaffer Değertekin2, Başar Sarıkaya3, Canan Aykut Bingöl4, Berrin Aktekin4
1Sağlık Bakanlığı Üniversitesi Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği
2Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
3Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
4Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

Giriş: Sturge Weber sendromu (SWS) porto-şarap lekesi ve ipsilateral leptomeningeal anjiomlar ile karakterize nadir görülen bir nörokütanöz hastalıktır. Çok çeşitli nörolojik belirtilere ve semptomlara neden olabilir.
Olgu: Yüzünde porto-şarap lekesi olan 63 yaşında kadın hasta
Bölümümüzde geçici iskemik atak ve fokal epileptik nöbet semptomları ile iki yıl aralıklarla takip edildi. Geçici iskeminin nedeninin araştırılması sırasında sağ kavernöz internal karotis arterin diseksiyonunu gösterildi.
Sonuç: Bildiğimiz kadarıyla, bu literatürdeki ilk vakadır. İleri yaşta bizim hastamızda olduğu gibi santral sinir sisteminde vasküler yatağın konjenital anormallikleri ile ilişkili olabilir.

Anahtar Kelimeler: Sturge Weber Sendromu, Diseksiyon, Geçici İskemik Atak, Kavernöz Segment, Epilepsi


A Rare Cause of Intra Cavernous Internal Carotid Artery Dissection: Sturge Weber Syndrome

Pınar Bekdik Şirinocak1, Muzaffer Değertekin2, Başar Sarıkaya3, Canan Aykut Bingöl4, Berrin Aktekin4
1Kocaeli Training Hospital, Department of Neurology, Kocaeli, Turkey
2Yeditepe University Faculty of Medicine, Department of Cardiology, Istanbul
3Yeditepe University Faculty of Medicine, Department of Radiology, Istanbul
4Yeditepe University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Istanbul

Background: Sturge Weber syndrome (SWS) is a rare neurocutaneous
disease characterized with a port-wine stain and ipsilateral leptomeningeal
angiomas. It may cause wide variety of neurological signs and symptoms.
Case: A 63-year-old female patient with a port-wine stain on her face was
followed up in our department with two different clinical presentation in
which symptoms of transient ischemic attack and focal epileptic seizures in
two years intervals. The investigation of the cause of the transient ischemic
attacks showed dissection of the right cavernous internal carotid artery.
Conclusion: To the best of our knowledge, this is the first case in the
literature, such an advanced ages as in our case, central nervous system
involvement could be related by congenital abnormalities of the vascular
bed.

Keywords: Sturge Weber Syndrome, Dissection, Transient Ischemic Attack, Cavernous Segment, Epilepsy


Pınar Bekdik Şirinocak, Muzaffer Değertekin, Başar Sarıkaya, Canan Aykut Bingöl, Berrin Aktekin. A Rare Cause of Intra Cavernous Internal Carotid Artery Dissection: Sturge Weber Syndrome. Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(2): 207-210

Sorumlu Yazar: Pınar Bekdik Şirinocak, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (67 kere görüntülendi)
 (250 kere indirildi)Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale