Türkiyedeki İntestinal Donor Greftlerinin Özellikleri [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(2): 164-168 | DOI: 10.5222/terh.2020.83446  

Türkiyedeki İntestinal Donor Greftlerinin Özellikleri

İsmail Sert1, Cem Tugmen1, Masallah Baran2, Sait Murat Doğan3, Emran Kuzey Avcı1, Eyüp Kebabçı1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Organ Nakli Kliniği, İzmir, TÜRKİYE
2Katip Çelebil Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Gastroenteroloji Anabilim Dalı, İzmir, TÜRKİYE
3İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Karaciğer Nakil Enstitüsü, Malatya, TÜRKİYE

GİRİŞ ve AMAÇ: Bağırsak nakli başarısı birçok faktöre bağımlı olan oldukça zor bir prosedürdür. Bunlardan en önemlisi uygun donör seçimidir. Uygun intestinal greftin seçilmesini sağlayacak kriterler henüz tanımlanmamıştır. Bu çalışmada Türkiye’deki bağırsak greftlerinin donör özelliklerini analiz etmeyi ve sonuçları literatürle tartışmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Türkiyedeki intestinal greftlerin donör özellikleri (yaş, kilo, ölüm nedeni, kan grubu, kreatinin düzeyi, serum Na vb.) retrospektif olarak incelendi. Ayrıca alıcının yaş, kilo, listede bekleme süresi vb. gibi tıbbi kayıtları analiz edildi. Sonuçlar yüzde ve sayılarla sunuldu.
BULGULAR: 2003 yılından itibaren bağırsak yetmezliği nedeniyle intestinal transplantasyon yapılmak üzere 42 hasta kayıtlı idi. 32 hastaya bağırsak nakli yapıldı. Bekleme listesindeki beş hasta öldü. Bu çalışma 24 bağırsak nakli alıcısının ve bağırsak greftinin tam verilerini içermektedir. Bağırsak nakli için “The Organ Procurement and Transplantation Network (OPTN)” kriterlerine uyan sadece 14 bağışçı (%58,3) bulundu. Donör cinsiyetlerinin 16’sı (%66) erkekti. Ortanca donör yaşı, kilosu sırasıyla 29 ve 75 kg idi. Vericinin median yoğun bakım ünitesi (YBÜ) kalış süresi 3 gün, ortanca donör alıcı vücut ağırlığı oranı 1.41 idi (min: 0,84, maks: 8,00). Ancak, transplantasyonların sadece 5’i (%20,8) ideal kilo uyumu ile yapıldı (1,1-0,76).

TARTIŞMA ve SONUÇ: Türkiye’de intestinal transplantasyonlar yapılmaya devam edilmektedir. Donör azlığı, Türkiye’de ideal olmayan donörlerin kullanılmasına yol açmaktadır. Çocuk hastalar için bağırsak greftlerinin küçültülerek kullanılabilir hale getirilmesine rağmen, alıcı - donör ağırlık uyumu hala bağırsak naklinin iyi bir şekilde gerçekleştirilmesindeki en önemli sorundur.

Anahtar Kelimeler: İntestinal transplantasyon, bağırsak grefti, donör karakteristikleri, kısaltılmış greft, donör - alıcı vücut ağırlığı oranı


Donor Characteristics of Intestinal Graft in Turkey

İsmail Sert1, Cem Tugmen1, Masallah Baran2, Sait Murat Doğan3, Emran Kuzey Avcı1, Eyüp Kebabçı1
1University of Health Sciences Tepecik Training and Research Hospital, Department of Transplantation and Visceral Surgery, Izmir, TURKEY
2Katip Celebi University, School of Medicine, Department of Pediatric Gastroenterology, Izmir, TURKEY
3Inonu University, School of Medicine, Liver Transplant Institute, Malatya, TURKEY

INTRODUCTION: Intestinal transplantation is a challenging procedure and many factors effect the success of the intestinal transplantation. One of the important point is selection of the suitable donor. The characteristics of suitable donor for intestinal graft have not well defined yet. The purpose of the present study is to analysis the characteristics of intestinal graft in Turkey and discuss the results with those reported in the the literature.
METHODS: We retrospectively analyzed the donor characteristics (age, weight, cause of death, blood type, creatinine level, serum Na, etc.) of intestinal graft in Turkey. Also medical records of recipients like; age, weight, waiting time on the list, etc. were analyzed. The results were presented by percentages and numbers.
RESULTS: Forty-two patients with intestinal failure were registered for intestinal transplantation since 2003. Thirty- two patients underwent intestinal transplantation. Five patients on waiting list died. The present study includes full data of 24 intestinal grafts and intestinal transplant recipients. Only14 (58.3%) donors met The Organ Procurement and Transplantation Network (OPTN) criteria for intestinal transplantation. Sixteen (%66) donors were male. Median donor age and weight were 29 years and 75 kg, respectively. Median stay of the donor at Intensive care unit (ICU) was 3 days. Median donor/recipient body weight ratio was 1,41 (min: 0,84,max: 8,00). Ideal weight match was obtained for only 5 (20.8%) transplantations (1,1-0,76).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Intestinal transplantations are being performed in Turkey. Due to donor shortage, ideal donors are not available for use in Turkey. For pediatric donors, reduced size intestinal grafts might be used, but unfortunately recipient-donor weight match is still the most essential problem for improvement of intestinal transplantation procedures.

Keywords: Intestinal transplantation, intestinal graft, donor characteristics, reduced size graft, donor recipient body weight ratio


İsmail Sert, Cem Tugmen, Masallah Baran, Sait Murat Doğan, Emran Kuzey Avcı, Eyüp Kebabçı. Donor Characteristics of Intestinal Graft in Turkey. Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(2): 164-168

Sorumlu Yazar: İsmail Sert, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (23 kere görüntülendi)
 (87 kere indirildi)Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale