Nöromiyotoni: 2 Olgu Sunumu [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2006; 16(2): 101-104 | DOI: 10.5222/terh.2006.84453  

Nöromiyotoni: 2 Olgu Sunumu

Ümit Zanapalıoğlu1, Murat Özçelik2, Ufuk Şener2, Necvan Önal3, Yaşar Zorlu2
1Karşıyaka Devlet Hastanesi, İzmir
2İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir
3Çankırı Devlet Hastanesi, Çankırı

Nöromiyotoni kas krampları, psödomiyotoni, miyokimi ve kas güçsüzlüğüne neden olan spontan ve sürekli kas lifi aktivitesi ile karekterize bir hastalıktır. Birçok nöromiyotoni hastasında bozukluk kazanılmıştır. Otoimmun veya paraneoplastik neden sıktır. Myastenia gravis, tirotoksikozis, sistemik skleroz, inflamatuar demiyelizan nöropatiler, timoma, bronşial karsinom ve küçük hücreli akciğer kanseri ile ilişkili olabilir. Tanısal açıdan önemli EMG (Elektromiyografi) bulguları istirahat sırasında görülen doublet, triplet, multiplet özellikli motor ünit deşarjlarıdır. Bu yazıda 18 yaşındaki kadın ve 43 yaşındaki erkek hasta yaygın miyokimik özellikteki istem dışı hareketleri, iğne EMG'lerinde doublet, triplet, multiplet özellikli motor ünit boşalımları olan iki Isaac sendromlu hasta sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Nöromiyotoni, miyokimi, potasyum kanalopatileri, periferik sinir hipereksitabilitesi


Neuromyotonia: Two Case Report

Ümit Zanapalıoğlu1, Murat Özçelik2, Ufuk Şener2, Necvan Önal3, Yaşar Zorlu2
1Karşıyaka Devlet Hastanesi, İzmir
2İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir
3Çankırı Devlet Hastanesi, Çankırı

Neuromyotonia is characterized by spontaneous and continuous muscle fiber activity leading to muscle cramps, pseudomyotonia, myokymia and weakness. In most neuromyotonia patients, the disorder is acquired. An autoimmune or paraneoplastic origin is common. Myastenia gravis, thyrotoxicosis, systemic sclerosis, inflammatory demyelinating neuropathies, thymoma, bronchial carcinoma and small cell lung cancer may be associated. Diagnostically important EMG findings are doublet, triplet, multiplet myokymic motor unit discharges at resting state. In this report we presented 18 years old woman and 43 years old man with Isaac's syndrome who had myokymia and typical doublet-triplet-multiplet discharges in needle Electromyography.

Keywords: Neuromyotonia, myokymia, potassium channelopathy, peripheral nerve hyperexcitability


Ümit Zanapalıoğlu, Murat Özçelik, Ufuk Şener, Necvan Önal, Yaşar Zorlu. Neuromyotonia: Two Case Report. Tepecik Eğit Hast Derg. 2006; 16(2): 101-104


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (639 kere indirildi)Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale