E- ISSN: 2822-4051
A Case of Aplastic Anemi A Diagnosed During Pregnancy [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 1998; 8(1): 43-46 | DOI: 10.5222/terh.1998.84734

A Case of Aplastic Anemi A Diagnosed During Pregnancy

Harun Yenice1, Didem Dereli1, Sinan Erten1, Nurten Kuntman1, Ziya Günal1
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi 3. İç Hastalıkları Kliniği, İzmir

Aplastic anemia is defined as pancytopenia resulting from aplasia of the bone marrow. Aplastic anemia is rare disease with the overall incidence of 2-6 cases per million persons per year. Pregnancy is one of the rare etiologic reasons. In this article it was interviewed a case of aplastic anemia which is beeing followed up by the 3rd internal medicine clinics of Tepecik SSK hospital. The case was 25 years old and was 12 weeks pregnant. She had malasie palpitation and gingival bleeding. After all the tests that were done, she had the diagnosis of aplastic anemia. As we couldn't succeed to find any etiologic factor; we thought the reason for the disease was pregnancy. After she had curettage, she had partial remission and this also, could be a proofof the diagnosis. The case had no complications related to her disease and her follow up is still continuing.

Keywords: Aplastic anemia, Etiology

Gebelikte Tanı Alan Aplastik Anemi

Harun Yenice1, Didem Dereli1, Sinan Erten1, Nurten Kuntman1, Ziya Günal1
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi 3. İç Hastalıkları Kliniği, İzmir

Aplastik anemi, kemik iliğinin aplazisine bağlı olarak ortaya çıkan ve pansitopeni (anemi, lökopeni, trombositopeni) ile seyreden bir hastalıktır. Aplastik anemi toplumda her yıl milyonda 2-6 gibi çok düşük oranlarda görülür. Gebelik de etyolojik ajanlardan biri olup, bu tip olgular daha da seyrek görülmektedir. Bu yazıda Tepecik SSK Hastanesi 3.Dahiliye Kliniğince 2 yıl izlenen gebeliğe bağlı aplastik anemi olgusu sunulmuştur. Olgu, 25 yaşında, gebeliğinin 12. haftasında halsizlik çabuk yorulma, çarpıntı, diş eti kanaması yakınmaları ile kliniğimize başvurdu. Yapılan testler ile aplastik anemi tanısı alan hastada, farklı herhangi bir etyolojik neden bulunmamadığı için, hastalığının gebeliğe bağlı olabileceği düşünüldü. Hastanın, kendi onayı da alınarak gerçekleştirilen kürtaj işleminden sonra hastalığının kısmi düzelme göstermesi tanımızı destekler nitelikte bir bulgudur. Olgu halen süren izlemi sırasında, aplastik anemiye ait olabilecek herhangi bir komplikasyon ile karşılaşmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Aplastik anemi, Etyoloji

Harun Yenice, Didem Dereli, Sinan Erten, Nurten Kuntman, Ziya Günal. A Case of Aplastic Anemi A Diagnosed During Pregnancy. Tepecik Eğit Hast Derg. 1998; 8(1): 43-46
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale