Şişmanlarda Sol Ventrikül Diyastolik Fonksiyonları [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 1996; 6(1): 85-87 | DOI: 10.5222/terh.1996.88224  

Şişmanlarda Sol Ventrikül Diyastolik Fonksiyonları

Bilgin Özmen1, Moris Şen2, Murat Akyurt2, Ümit Yoket3, Alev Saral2, Sinan Ertem2
1SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Endokrin Metabolizma Hastalıkları
2SSK Tepecik Eğitim Hastanesi 3. Dahiliye Kliniği, İzmir
3SSK İzmir Eğitim Hastanesi I. Dahiliye Kliniği, İzmir

Bu çalışmada, normotensif, kardiyovsküler hastalığı ve hipelipidemisi bulunmayan 32 (VKI=34.18±8.60), (bel/kalça oranı=1.18±0.25) şişman ile, 10 sağlıklı (VKI=21.91±1.77), (bel/ kalça oranı=0.72±0.21) kadında sol ventrikül diyastolik fonksiyonları ekokardiografi ile ölçüldü. Sonuç olarak; obezlerde kontrol grubu arasmda diyastolik fonksiyonları açısından; E (p<0.01), A (p<0.05) hızlarında istatiksel yönden anlamlı azalmanın yansıması olarak E/A oranındaki anlamlı azalmanın (p<0.05) dışında fark bulunmadı.

Anahtar Kelimeler: Diyastolik Bozukluklar, İzovolemik Gevşeme Zamanı


Lenf Ventricular Diastolic Functions in Obesity

Bilgin Özmen1, Moris Şen2, Murat Akyurt2, Ümit Yoket3, Alev Saral2, Sinan Ertem2
1SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Endokrin Metabolizma Hastalıkları
2SSK Tepecik Eğitim Hastanesi 3. Dahiliye Kliniği, İzmir
3SSK İzmir Eğitim Hastanesi I. Dahiliye Kliniği, İzmir

In this sutııdy, left ventricular diastolic functions of 32 normotensive obese women, without having cardiovascular disease and hyperlipıdemia (Body mass index BMI=34.18±8.6), waist to hip ratio (1.18±0.25) and 10 healthy subjects (BMI=21.91±1.77), waist to hip ratio (0.72±0.21) were compared with echocardiography. In conculusion, we could not observe any difference between obese patients and controls except a statistically significant decrease E/A ratio as result of decreases in velocities of both E (p<0.01) and A (p<0.05) waves. There were no difference regarding IVRT (Izovolumic Relaxation Time), DT (deceleration Time) and a waves between the two groups.

Keywords: Diastolic Dysfunctions, Isovolumic Relexation Time


Bilgin Özmen, Moris Şen, Murat Akyurt, Ümit Yoket, Alev Saral, Sinan Ertem. Lenf Ventricular Diastolic Functions in Obesity. Tepecik Eğit Hast Derg. 1996; 6(1): 85-87


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (566 kere indirildi)Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale