Does Transitional Type of Meningioma Indicate Recurrence Risk Alone?: A Case Report [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2011; 21(2): 99-102 | DOI: 10.5222/terh.2011.88886  

Does Transitional Type of Meningioma Indicate Recurrence Risk Alone?: A Case Report

Mustafa Barutçuoğlu1, Cüneyt Temiz1, Aydın İşisağ2, Mehmet Selçuki1, Gülden Diniz3
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fak., Nöroşirürji Anabilim Dalı, Manisa
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fak.,Patoloji Anabilim Dalı, Manisa
3Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Eğit. ve Araşt. Hastanesi Patoloji Lab., İzmir

Meningiomas arise from meningothelial cells and are about one fifth of all intracranial neoplasms. According to the classification of meningiomas based upon the World Health Organization (WHO) 2007, transitional type meningiomas are grade 1 nonglial tumors and are tend to have low recurrence, low aggressive behavior risk. Generally histopathological type of tumor is as well as being the most important recurrence criteria but cannot be sufficient alone. Meningiomas with benign characteristics usually expected to be cured thoroughly by the gross total resection of the tumor. Wide extend of many factors from the tumor site and surgical resection grade to radiological aspects were thought to affect the recurrence of the tumor. In this paper, a transitional type meningioma patient with pregnancy background, contrary to expectations, had rapid increase and severe symptoms due to histological type, was presented.

Keywords: Meningioma, transitional, recurrence


Meningiomanın Transisyonel Tipte Olması Tek Başına Yineleme Riskini Belirler Mi?: olgu sunumu

Mustafa Barutçuoğlu1, Cüneyt Temiz1, Aydın İşisağ2, Mehmet Selçuki1, Gülden Diniz3
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fak., Nöroşirürji Anabilim Dalı, Manisa
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fak.,Patoloji Anabilim Dalı, Manisa
3Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Eğit. ve Araşt. Hastanesi Patoloji Lab., İzmir

Meningiomlar, meningotelyal hücrelerden gelişir ve tüm intrakraniyal neoplazmların 1/5 kadarını oluşturur. Dünya Sağlık Örgütünün 2007 meningiom sınıflaması temel alındığında; transisyonel tipte meningiomlar derece 1 non-glial tümörlerden olup, düşük yineleme oranı gösteren, daha az saldırgan tümörlerdendir. Genellikle tümörün histopatolojik tipi en önemli yineleme belirleyicisi olmakla birlikte tek başına yeterli bir kıstas değildir. Benign özellikli meningiomlarda, genellikle tümörün total çıkarımı ile kür beklenir. Tümörün yerleşiminden rezeksiyonuna, histolojik derecesinden radyolojik bulgulara dek birçok faktörün nüks üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir. Bu yazıda, olasılıkla hamilelik öyküsü nedeni ile histolojik tipi gereği, beklenin aksine hızlı büyüme göstererek ciddi semptomlara yol açmış ve histopatolojik olarak transisyonel tip meningioma tanısı konmuş bir olgu sunulmuştur.Mustafa Barutçuoğlu, Cüneyt Temiz, Aydın İşisağ, Mehmet Selçuki, Gülden Diniz. Does Transitional Type of Meningioma Indicate Recurrence Risk Alone?: A Case Report. Tepecik Eğit Hast Derg. 2011; 21(2): 99-102


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (1 accesses)
 (804 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale