Yoğun bakım ünitesinde uzun yatış sürelerinde azalan enfeksiyon oranları [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(2): 177-182 | DOI: 10.5222/terh.2019.90277  

Yoğun bakım ünitesinde uzun yatış sürelerinde azalan enfeksiyon oranları

Gürsel Ersan1, Çiler Zincircioğlu2, Sabri Atalay1, Nimet Şenoğlu2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İzmir
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Yoğun Bakım Ünitesi, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Yoğun Bakım Ünitesine kabul edilen olgular pek çok invaziv girişime maruz kalmaktadırlar. Bu girişimler bazı hastalarda hayatlarının devamı için kalıcı olmaktadır. Yatağa bağımlı kalan ve bakım hastası olan bu olgular başka bir bakım merkezine gönderilemediği için uzun süreler yoğun bakım ünitelerinde yatmaktadırlar. Bu çalışmada yüzseksen günden daha uzun süre yoğun bakım ünitesinde yatan olgularda doksan günlük süreler içinde saptanan enfeksiyonlar ve etkenleri incelenmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Enfeksiyon tanıları, “Centers for Disease Control and Prevention (CDC)” kriterlerine göre konulmuştur. Saptanan enfeksiyonlar ve etkenleri için hasta dosyaları, hastane otomasyon sistemi, Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı (UHESA) ve Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Programı (INFLINE) kullanılmıştır.
BULGULAR: Doksan günlük dönemlerde invaziv araç ile ilişkili enfeksiyonların giderek azaldığı saptanmıştır. Her dönemde farklı bir enfeksiyonun öne çıktığı ve enfeksiyona göre etkenlerinde değiştiği görülmüştür.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yoğun bakım ünitesinde invaziv araçlara bağlı ancak yoğun bakım ihtiyacı kalmayan, yatağa bağımlı bu olgular için uzun dönem bakım merkezlerine olan gereksinime dikkat çekilmek istenmiştir.

Anahtar Kelimeler: yoğun bakım ünitesi, invaziv araç ilişkili enfeksiyonlar, uzun dönem bakım


Decreasing infection rates in long term admissions in a critical care unit

Gürsel Ersan1, Çiler Zincircioğlu2, Sabri Atalay1, Nimet Şenoğlu2
1Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, University of Health Sciences, Izmir Tepecik Education and Research Hospital, Izmir, Turkey
2Department of Anestesiology and Reanimation, Intensive Care Unit, University of Health Sciences, Izmir Tepecik Education and Research Hospital, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: Patients admitted to a critical care unit are frequently exposed to invasive interventions. In some patients the interventions are permanently required to maintain life. As the bedridden patients with need of lifelong care cannot be transferred to a longterm facility care unit they are hospitalized in critical care units for unnecessarily long times. In this study we analyzed invasive-device related infection rates and causative agents in patients admitted in a critical care over 180 days.
METHODS: Diagnosis of infections were made according to criteria put forward by Centers for sease Control and Prevention (CDC). data regarding specific infection rates and the causative agents were recruited by using center's electronical medical data system, international hospital-infections surveillance network (IHISN), and international hospital-infections surveillance programme (INFLINE).
RESULTS: The rate of invasive device related infections decreased consecutively in 90-days intervals. The specific type of prevalent infection and pertaining causative agents varied at each interval.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study pointed out that as for bedridden patients dependent on invasive devices for life maintenance but not in need for critical care follow-up, long-term care facilities should be implemented in short time.

Keywords: critical care unit, invasive device related infections, long-term care


Gürsel Ersan, Çiler Zincircioğlu, Sabri Atalay, Nimet Şenoğlu. Decreasing infection rates in long term admissions in a critical care unit. Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(2): 177-182

Sorumlu Yazar: Gürsel Ersan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (12 kere görüntülendi)
 (571 kere indirildi)Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale