Dev Sol Atrial Miksoma ve Postoperatif Atrial Septal Defekt [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2006; 16(2): 95-99 | DOI: 10.5222/terh.2006.95526  

Dev Sol Atrial Miksoma ve Postoperatif Atrial Septal Defekt

Hüseyin Kurt1, Vatan Barışık1, Fırat Bıçak1, Uğur Türk2, Kemal Başak1
1S.B. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. İç Hastalıkları Kliniği, İzmir
2Central Hospital Özel Sağlık Merkezi Kardiyoloji Kliniği, İzmir

Intrakardiyak miksomalar primer kardiyak tümörlerin en sık görülenleridir. İyi huylu olup çoğu kez sol atriyuma yerleşirler. Olgular genellikle asemptomatik olabildikleri gibi embolik, obstrüktif semptomlarla da gelebilirler. Emboli ve ani ölüm riski nedeniyle erken cerrahi rezeksiyon tek tedavi seçeneğidir. Efor dispnesi, son bir haftadır gelişen istirahat halindeki nefes darlığı ve bacaklarda şişlik yakınması ile başvuran 54 yaşındaki erkek olgu, sol 3. interkostal aralıkta 1-2 / 6 diastolik üfürüm, ve transtorasik ekokardiyografide sol atriyumda transmitral akımı kısıtlayan 4.8x5.2 cm boyutlarındaki kitle tespit edilmesi üzerine öpere edildi ve 'miksoma' tanısı aldı. Postoperatif birinci ayındaki kontrolünde rezidü kitle ya da nüks olmamakla birlikte, transtorasik ekokardiografide 4 mm çapında cerrahi komplikasyon olarak gelişmiş olan atriyal septal defekt tespit edildi. Olgu, atriyal miksomaların önemi ve eşlik edebilecek cerrahi komplikasyonların vurgulanması için sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Miksoma, postoperatif atriyal septal defekt


Giant Left Atrial Myxoma and Postoperative Atrial Septal Defect

Hüseyin Kurt1, Vatan Barışık1, Fırat Bıçak1, Uğur Türk2, Kemal Başak1
1S.B. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. İç Hastalıkları Kliniği, İzmir
2Central Hospital Özel Sağlık Merkezi Kardiyoloji Kliniği, İzmir

Intracardiac myxomas are the most freguent primary tumors of the heart. These benign tumors are usually located in the left atrium. Although most patients are symptom free, constitutional, embolic and obstructive symptoms may also present in these patients. Surgical resection of a myxoma is the only acceptable therapy and to prevent the dangers of embolisation and sudden death, should be performed immediately. 54-year-old male admitted with exereise intolerance, pretibial edema and dyspnea during the last week is presented. 1-2/6° diastolic murmur was heard on the left third intereostal space. Transesophagial echocardiography demonstrated a mass with 4.8x5.2 cm in size which was restricting the transmitral blood flow in the left atrium. The mass was removed with standart left atriotomy technique and diagnosed as myxoma. Although no residual or recurrence mass was deteeted wddith transtorasic echocardiography imaging on the postoperative first month atrial septal defect was shown. The case is presented to underline the importance of atrial myxomas and accompanying surgical complications.

Keywords: Myxoma, postoperative atrial septal defect


Hüseyin Kurt, Vatan Barışık, Fırat Bıçak, Uğur Türk, Kemal Başak. Giant Left Atrial Myxoma and Postoperative Atrial Septal Defect. Tepecik Eğit Hast Derg. 2006; 16(2): 95-99


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (505 kere indirildi)Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale