Akut Miyokard Enfarktüsünde Tiroid Fonksiyon Testlerinin Enfarkt Alanının Genişliği İle İlişkisi [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2000; 10(1): 36-42 | DOI: 10.5222/terh.2000.96562  

Akut Miyokard Enfarktüsünde Tiroid Fonksiyon Testlerinin Enfarkt Alanının Genişliği İle İlişkisi

Didem Dereli1, Zeki Yıldız1, Murat Akyurt1, Harun Yenice1, Ziya Günal1
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi, III. İç Hastalıkları Kliniği, İzmir

AMAÇ: Akut myokard enfarktüsü (AME) ciddi ve uzun süreli kanlanma bozulmasının yol açtığı geri dönüşümsüz hücre hasarı ve ölümü şeklinde tanımlanır.. AME, ötiroid hasta sendromu nedenlerinden biridir. AME'nde ST3 düzeylerindeki değişiklikler enfarkt alanı genişliği ile ters yönde orantılı olmaktadır. AME'nde enfarkt alanı ne kadar geniş ise ST3 düzeyindeki düşmenin o kadar ciddi olduğu düşünülmektedir. Ayrıca AMİ'nde ST3 düzeylerindeki düşme erken dönemde ölüm oranı ile ilişkili olduğu iddia edilmektedir. Çalışmamız bu görüşleri incelemek amacı ile planlandı. GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışma için 3 grup oluşturuldu. Grup I, AME tanısı alan, pıhtı eritici tedavi uygulanan 40 hasta, Grup II, Pıhtı eritici tedavi uygulanmayan 40 hastadan, Grup III ise tamamen sağlıklı 40 kişiden oluşmuştur. Tüm gruplarm T T3,T T4, S T3, S T4, TSH ve CK-MB değerleri bırakıldı ve sonuçlar istatistiksel olarak incelendi. BULGULAR: Çalışmanın sonucunda AME'inde troid fonksiyon testlerinden IT3, ST3 ve TT4 düzeylerinde anlamlı düşme saptarken, S-T4 ve TSH düzeylerinde ise değişildik olmadığını belirledik. Pıhtı eritici tedavi almayan AME'li hastalarda TT4 düzeyleri, bu tedavi uygulanan AME'li hastalara göre anlamlı düşük bulundu. Ayrıca AME'li hastaların troid fonksiyon testleri ile CK-MB düzeyleri arasında istatistiksel olarak kuvvetli olumsuz ilişki bulduk. Buna göre AME'nde enfarkt alanı genişledikçe plazma ST3 düzeyleri düşmektedir. SONUÇ: Sonuç olarak ST3 düzeylerinin enfarkt alan genişliğinin bir göstergesi olabileceğini ve tiroid fonksiyon testlerinde erken dönemde görülen değişikliklerin mortalitenin belirlenmesinde uyarıcı rolü olabileceğini saptadık.

Anahtar Kelimeler: Enzimler, Hasta ötiroid sendromu, Kalb, Kreatin Kinaz


The Relationship Between Thyroid Function Tests And Size of Infarction in Acute Myocardial Infarction

Didem Dereli1, Zeki Yıldız1, Murat Akyurt1, Harun Yenice1, Ziya Günal1
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi, III. İç Hastalıkları Kliniği, İzmir

AIM: Acute myocard infarction (AMI) is described as celi damage and necrosis caused by serious and long acting ischemia. AMI is also one of the causes of sick euthyroid syndrome. The changes in free T3 (FT3) level is related inversely to the extent of necrosis. It is considered that the larger necrosis area, the more seriously decreasing level of F T3. Additionally, it is postulated that the decreasing of FT3 level is related to short term mortality rate in AMI. Our study is designed for invastigating this hypotesis. MATERIAL and METHOD: Theree group were made for the study. Group I, consited of 40 patients with AMI and received thrombolytic therapy. Group II, 40 patients with AMI but hadn't received thrombolytic therapy. And group III consists of 40 healty volunteers. TT3, TT4, FT3, FT4, TSH and CK-MB levels were taken from ali groups and results were evaulated statistically. RESULTS: In patients with AMI TT3, ST3 ve TT4 levels were lovver than control group but there vvas no difference in S-Tj ve TSH levels. In patients who received thrombolytic therapy TT4 levels were higher than the patients who had not. There vvas olsa a strong negative correlation beetvveen ST3 and CK-MB levels. CONCLUSION: Finally, we determined that the levels |of FT3 could be a marker of extent of necrosis area and that the early term changes of thyroid function tests could warn us about the high rate of mortality.

Keywords: Creatine kinase Enzymes, Euthyroid Sick Syndrome, Heart.


Didem Dereli, Zeki Yıldız, Murat Akyurt, Harun Yenice, Ziya Günal. The Relationship Between Thyroid Function Tests And Size of Infarction in Acute Myocardial Infarction. Tepecik Eğit Hast Derg. 2000; 10(1): 36-42


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (495 kere indirildi)Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale