Burch kolposüspansiyon: Kliniğimizde gerçekleştirilen operasyonların perioperatif komplikasyonlarının değerlendirilmesi [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(2): 183-187 | DOI: 10.5222/terh.2019.97105  

Burch kolposüspansiyon: Kliniğimizde gerçekleştirilen operasyonların perioperatif komplikasyonlarının değerlendirilmesi

Emrah Beyan1, Abdurrahman Hamdi İnan2
1İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği, İzmir, Türkiye
2Sağlık Bakanlığı İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi, İzmir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma Burch kolposüspansiyonun perioperatif komplikasyonlarını belirlemeyi amaçlamaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2013 ve 2018 yılları arasında hastanemizde stres üriner inkontinans nedeniyle jinekologlar tarafından gerçekleştirilmiş olan Burch kolposüspansiyon operasyonları, hastane veri sistemi ve hasta dosyaları kullanılarak retrospektif olarak incelendi. İntraoperatif ve taburcu olmadan ortaya çıkan komplikasyonlar, perioperatif komplikasyon olarak kabul edildi. Hasta genel özellikleri, eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon tipleri, komplikasyon gelişen ve gelişmeyen gruplar arasında ilişki istatistiksel olarak incelendi.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 248 hastanın 98 (%39)’ unda perioperatif komplikasyon gelişmiş olduğu görüldü. Komplikasyon gelişen ve gelişmeyen hastalar arasında hasta yaşı, gebelik sayısı ve operasyon süresi bakımından gruplar arasında istatistiki anlamlı fark yoktu. Doğum sayısı, vücut kitle indeksi (VKİ), hemoglobin düşüşü, komorbid hastalık ve geçirilmiş inkontinans cerrahisi varlığı bakımından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı. Komplikasyon gelişen grupta hastanede yatış süresi ve mesane kateter kalış süresi istatistiksel olarak anlamlı ölçüde daha uzundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Eş zamanlı açık batın cerrahisi planlanan, daha önceki operasyonlarında meş komplikasyonları gelişmiş veya bu komplikasyon riskini almak istemeyen hastalar için, Burch kolposüspansiyon iyi bir seçenektir. Burch kolposüspansiyonun olası risk ve komplikasyonlarının bilinmesi, perioperatif komplikasyon oranı azaltacak, cerrahi başarı şansını ve hasta memnuniyetini artıracaktır.

Anahtar Kelimeler: Burch kolposüspansiyon, perioperatif komplikasyon, stres üriner inkontinans


Burch colposuspension: Evaluation of perioperative complications of operations performed in our clinic

Emrah Beyan1, Abdurrahman Hamdi İnan2
1İzmir University Of Health Sciences Tepecik Training And Research Hospital, Department Of Gynecology And Obstetric, İzmir, Turkey
2Ministry of Health İzmir Provincial Health Directorate Bornova Türkan Özilhan State Hospital, İzmir, Turkey

INTRODUCTION: This study aims to determine perioperative complications of Burch colposuspension.
METHODS: The Burch colposuspension operations performed in 2013-2018 at our hospital by gynaecologists, were reviewed retrospectively using hospital data system and patient files. The complications, intraoperative and occurred before discharging a patient, were accepted as perioperative complications. General characteristics of the patients, the types of concomitant operations, the relationship between the groups with and without complications were statistically analyzed.
RESULTS: Perioperative complications were observed in 98 (39%) of 248 patients included in the study. There was no statistically significant difference between the groups in terms of patient age, number of pregnancies and duration of operation among the patients who developed and did not develop complications. There was a statistically significant difference between the groups in terms of the number of births, body mass index (BMI), haemoglobin drop, presence of previous incontinence surgery and comorbid disease. The length of hospital stay and duration of bladder catheter stay were significantly longer in the group with complications.
DISCUSSION AND CONCLUSION: For patients who are planned to undergo open abdominal surgery, have developed mesh complications in their previous operations or do not want to take the risk of this complication, Burch colposuspension is a good option. Knowing the possible risks and complications of Burch colposuspension will reduce the perioperative complication rate, increase the success rate and patient satisfaction.

Keywords: Burch colposuspension, perioperative complication, stress urinary incontinence


Emrah Beyan, Abdurrahman Hamdi İnan. Burch colposuspension: Evaluation of perioperative complications of operations performed in our clinic. Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(2): 183-187

Sorumlu Yazar: Emrah Beyan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (14 kere görüntülendi)
 (417 kere indirildi)Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale