Memenin İnce İğne Aspirasyon Sitolojisinde Ayırıcı Tanı Problemleri [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 1996; 6(1): 1-12 | DOI: 10.5222/terh.1996.98029  

Memenin İnce İğne Aspirasyon Sitolojisinde Ayırıcı Tanı Problemleri

Dilaver Demirel1, İbrahim Öztek1
GATA Haydarpaşa Hastanesi, Patoloji Bölümü

Bu makalede memenin ince iğne aspirasyon sitolojisinde ayırıcı tanı problemleri gözden geçirilmiştir. Memenin ince iğne aspirasyon sitolojisinde (ÎİAS), kesin tanının zor veya olanaksız olduğu bir spektrum, gri zon olarak tanımlanır. Bu zon tübüler adenomalar, tübüler karsinomalar, filodes (phyllodes) tümörler, intraduktal papilomlar, iyi diferansiye papiler karsinomlar, insitu karsinomlar, mukosel benzeri tümörler, koloid karsinomalar, lobüler karsinomlar ve bazı apokrin karsinomalar, fibroadenomlar, metaplastik, laktasyonel veya reaktif değişiklikler ile bazı benin olayları içine alır. Bu makalede gri zonu daha iyi anlamak amacı ile sitolojik olarak birbirine benzer lezyonlar arasında sitolojik bir karşılaştırma yapılmıştır. Ayrıca meme sitolojisinde materyalin yeterliliği ve diagnostik kriterlerle ilgili olarak kabul edilmiş, üniform bir sisteme olangereksinim vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Meme neoplazmları, Aspirasyon Biyopsisi, Meme Hastalıkları.


Differential Diagnostic Problems in Fine Needle Aspiration Cytology of Breast

Dilaver Demirel1, İbrahim Öztek1
GATA Haydarpaşa Hastanesi, Patoloji Bölümü

Differentialdiagnostic problems in fine needle aspiration cytology (FNAC)of breast is reviewed. A spectrum, m which there is a definitive diagnosis is difficult or impossible to made, is defined as a gray zone in FNAC of breast.This zone inelude tubular adenomas, tubular carcinomas, phyllodes tumors/intraductal papillomas, well differentiated papillary carcinomas, in situ carcinomas, mucocele- like tumors, colloid carcinomas, lobular carcinomas and some apocrine carcinomas, fibroadenomas, metaplastic, lactational or reactive changes, and some benign processes. In an attempt to better understand gray zone a cytologic comparison among cytologically lookalike lesions was done in this article. A necessity of an accepted, uniform system with regard to adequacy of specimen and diagnostic categories in breast cytology was also stressed.

Keywords: Breast neoplasms, Aspiration Biopsy, Breast Diseases.


Dilaver Demirel, İbrahim Öztek. Differential Diagnostic Problems in Fine Needle Aspiration Cytology of Breast. Tepecik Eğit Hast Derg. 1996; 6(1): 1-12


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (652 kere indirildi)Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale