Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde COVİD-19 Yönetimi [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(2): 156-167 | DOI: 10.5222/terh.2020.98705  

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde COVİD-19 Yönetimi

Ayşe Berna Anıl1, Emine Pınar Küllüoğlu2
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı, İzmir
2İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım Kliniği, İzmir

Tüm dünyaya yayılıp pandemi haline gelen COVID-19 hastalığı insandan insana yakın temasla ve damlacık yoluyla bulaşmaktadır. COVID-19'un klinik spektrumu asemptomatikten ciddi akut solunum sıkıntısına kadar değişmekte, çocuklarda daha hafif seyretmektedir. Çocuklarda yoğun bakıma yatış oranı çok düşük ve ölüm nadirdir. Ciddi solunum sıkıntısı/yetmezliği, bilinç değişikliği, şok tablosu, çoklu organ yetmezliği gelişen çocuklar çocuk yoğun bakım ünitesinde izlenmelidir. Virüsün çok bulaşıcı olması ve kendine has özelliklerinden dolayı bu hastalara çocuk yoğun bakımdaki yaklaşımlar standart yaklaşımdan farklılıklar göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: SARS-CoV2, COVID-19, Çocuk yoğun bakım


COVID-19 Management in Pediatric Intensive Care Unit

Ayşe Berna Anıl1, Emine Pınar Küllüoğlu2
1Izmir Katip Çelebi University, Faculty Of Medicine, Izmir Tepecik Education And Research Hospital, Department Of Pediatric Intensive Care Unit, Izmir
2Izmir Tepecik Education And Research Hospital, Pediatric Intensive Care Unit, Izmir

COVID-19 disease, which has spread all over the world and becomes a pandemic, is transmitted from human to human through close contact and droplet. The clinical spectrum of COVID-19 ranges from asymptomatic to severe acute respiratory distress and is milder in children. The rate of hospitalization in pediatric intensive care unit for children is very low and death is rare. Children with severe respiratory distress/insufficiency, change of consciousness, shock, multiple organ failure should be monitored in the pediatric intensive care unit. Due to the fact that the virus is highly contagious and its unique properties, approaches to these patients in pediatric intensive care vary from the standard approach.

Keywords: SARS-CoV2, COVID-19, Pediatric intensive care


Ayşe Berna Anıl, Emine Pınar Küllüoğlu. COVID-19 Management in Pediatric Intensive Care Unit. Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(2): 156-167

Sorumlu Yazar: Ayşe Berna Anıl, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (25 kere görüntülendi)
 (654 kere indirildi)Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale