Tepecik Eğit Hast Derg: 1 (1)
Cilt: 1  Sayı: 1 - 1991
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTıRMA
1.
Sindirim Sistemi Hastaliklarinda Girişimsel Endoskopi
Interventional Endoscopy in Gastrointestinal Disease
Ali Menteş
doi: 10.5222/terh.1991.64011  Sayfalar 3 - 11

2.
Extracorporeal Shock-Wave Lithotripsy (ESWL) Nin Safra Taşları Tedavisinde Yeri
Extracorporeal Shock-Wave Lithotripsy in The Treatment of Gallstones
Mehmet Füzün
doi: 10.5222/terh.1991.33734  Sayfalar 12 - 19

3.
Hepatik İnflowu Oklüze Farelerin Portal Ven Kanülasyonunda Basit Bir Metod
A Simple Method For Cannulating The Portal Vein in Hepatic Inflow Occluded Rats
Kimitaka Kogure, Masatoshi Ishızakı, Masaaki Nemoto, Mitsuo Suzuki
doi: 10.5222/terh.1991.93063  Sayfalar 20 - 24

4.
Radius Distal Uç Kırıklarının Değerlendirilmesi ve Tedavide Konservatif Yaklaşım
Evaluation of Distal Radial Fractures And Its Conservative Treatment
Bahadır Tiner, M. Rıfkı Us, Murathan Leblebicioğlu
doi: 10.5222/terh.1991.80549  Sayfalar 25 - 31

5.
Çocuklarda Nefrektomi
Nephrectomy in Childhood
Ahmet Arıkan
doi: 10.5222/terh.1991.67947  Sayfalar 32 - 36

6.
Özofagus Varisi Kanamalarının Tedavisinde Sentral Splenorenal Şant İle Alınan Sonuçlar
Results of Central Splenorenal Shunt in The Surgical Treatment of Esophageal Variceal Hemorrhage
Mustafa Tireli, İbrahim Akpınar, Adam Uslu, Oğuz Koç
doi: 10.5222/terh.1991.37236  Sayfalar 37 - 42

7.
Düşük ve Ölü Doğum Nedeni Olarak T.Gondii, b. Abortus ve T.Pallidum İnsidansı
The incidence of T. Gondii, B. Abortus and T. Pallidum in Women Had Abortus And Stillbirth
Gülsen Okan, Gönül Bakır, Mehtap Erkur
doi: 10.5222/terh.1991.72505  Sayfalar 43 - 46

8.
Karaciğer Falı (Hepatoskopi)
Hepatoscopia (Liver Inspection)
Eren Akçiçek
doi: 10.5222/terh.1991.81235  Sayfalar 47 - 49

OLGU SUNUMU
9.
Kararsız Angina Pectoris'li Hastalarda Torasik Epidural Anestezi (İki olgu nedeniyle)
Thoracic Epidural Anesthesia in Patients With Unstable Angina Pectoris
Nurşen Postacı, Hüseyin Damar, Murat Yeşil, Orhan Ciğeroğlu
doi: 10.5222/terh.1991.33424  Sayfalar 50 - 53

10.
Çocukluk Çağında Görülen Ksantogranülomatoz Pyelonefritler
Xanthogranulomatous Pyelonephritis in Childhood
Hürriyet Turgut, Ahmet Arıkan, Ümit Bayol, Günhur Başıbüyük
doi: 10.5222/terh.1991.63042  Sayfalar 54 - 58

11.
Habituel Patella Çıkığı Tedavisinde Yeni Bir Yaklaşım
A New Application in The Treatment of Habituel Patella Dislocation
Yavuz Kıranyaz
doi: 10.5222/terh.1991.17257  Sayfalar 59 - 64

12.
Osteoma Ön Tanısı İle Cerrahi Girişim Uygulanan İki "Meningioma En Plaque" Mimicking Olgusu
Two Cases of "Meningioma En Plaque" Mimicking Osteoma
Mehmet Selçuki, Hürriyet Turgut, Ümit Bayol
doi: 10.5222/terh.1991.58933  Sayfalar 65 - 67

DIĞER
13.
Tanınız nedir?
What is Your Diagnosis?

doi: 10.5222/terh.1991.01979  Sayfa 68
Makale Özeti | Tam Metin PDF

14.
Cevaplar
Answer
Halil Aydınlıoğlu, Işın Yaprak, Ebru Seçkin, Savaş Kansoy, Nazmi Kurtaş, Işın Yaprak, Ali Rahmi Bakiler
doi: 10.5222/terh.1991.41736  Sayfa 76
Makale Özeti | Tam Metin PDF


Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale