Tepecik Eğit Hast Derg: 1 (2)
Cilt: 1  Sayı: 2 - 1991
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTıRMA
1.
Sindirim Sistemi Hastalıklarında Girişimsel Endoskopi
Interventional Endoscopy in Gastrointestinal Disorder
Ali Menteş
doi: 10.5222/terh.1991.50455  Sayfalar 89 - 100

2.
Aksial Kompresyonlu İntra Meduller Modifiye Bir Çivi (İnvitro Deneysel Çalışma)
A Modified Intra Medullary Nail With Axial Compression (Invitro Experimental Study)
Yavuz Kıranyaz
doi: 10.5222/terh.1991.82642  Sayfalar 101 - 108

3.
Çocuk Yaş Grubunda A Grubu Beta-Hemolitik Streptokoksik Üst Solunum Yolları Enfeksiyonlarının Penisilin Deriveleri İle Tedavisi
Treatment of Group A Beta-Hemolytic Streptococal Upper Respiratory Tractinfections With Penicilline Derivates in Children
Figen Koloğlu, Işın Yaprak, Savaş Kansoy, Suat Çağlayan, Sevin Ergin
doi: 10.5222/terh.1991.92332  Sayfalar 109 - 114

4.
Tiroidektomilerde İnferior Tiroid Arter Ligasyonunun Hipokalsemideki Rolü
The Role of Ligation of Inferior Thyroid Artery on Hypocalcemia in Thyroidectomies
Bahattin Canbeyli, Muharrem Karaoğlan, Bekir Özenen, Hilmi Sertöz
doi: 10.5222/terh.1991.04741  Sayfalar 115 - 118

5.
Halothan, Enfluran Ve Nöroleptanestezilerinden Sonra Serum T3 Ve T4 Değişimleri
Serum T3 And T4 Changes After Halothane, Enflurane And Neuroleptanaesthesia
Fatma Zekiye Aşkar, Ali Reşat Moral, Mehmet Engin Tezcan, Işıl Çöker Sutaş
doi: 10.5222/terh.1991.21504  Sayfalar 119 - 122

6.
Cinsel Sorunla Başvuran 59 Olgunun Değerlendirilmesi
Evaluation of 59 Cases Admitted With Sexual Dysfunction
Ahmet Dilsiz, Ferhan Dilsiz
doi: 10.5222/terh.1991.73789  Sayfalar 123 - 126

7.
Radyoterapinin Tükrük Total Protein Seviyelerine Erken Ve Geç Etkileri
Early And Late Effects of Radiotherapy on Total Protein Levels of Saliva
Ayfer Haydaroğlu, Mustafa Esassolak, Fatma Kutay, Nurselen Toygar, Sevtap Günbay
doi: 10.5222/terh.1991.03342  Sayfalar 127 - 132

8.
Medullablastomlar Ve Kraniospinal Radyoterapi Uygulanan Ependimomlar
Medullablastomas And Ependymomas Treated With Craniospinal Radiotherapy
Ayfer Haydaroğlu, Arif Aras, Serdar Özkök, Senay Öztop, Saffet Mutluer
doi: 10.5222/terh.1991.85722  Sayfalar 133 - 136

OLGU SUNUMU
9.
Postobstrüktif Masif Poliüri
Postobstructive Profuse Polyuria
Şinasi Salman, Taner Çamsarı, İlhami Kovanlıkaya, Bedri Özen
doi: 10.5222/terh.1991.06800  Sayfalar 137 - 139

DIĞER
10.
Duyuru
Announcement
Ragıp Kayar
doi: 10.5222/terh.1991.03511  Sayfa 140
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU SUNUMU
11.
Akut Enterîte Bağlı Dehidratasyonlarda Akut Böbrek Yetmezliği
Acute Renal Failure in Dehidration Due To Acute Gastroenteritis
Kemal Başak, Ferruh Üstün, Mehmet Ertem, Özkan Ertuğrul
doi: 10.5222/terh.1991.34897  Sayfalar 141 - 144

12.
Çocukta Malign Nefroskleroz
Malign Nephrosclerosis in A Child
Ali Rahmi Bakiler, Işın Yaprak, Ahmet Eyigör, Ümit Bayol, Nurettin Yücel
doi: 10.5222/terh.1991.47664  Sayfalar 145 - 148

13.
Yatrojenik Karın İçi Yabancı Cisimleri
Iatrogenic Foreign Bodıes in Abdominal Cavity
Avni Şamlı, Reşat Bozoklar, Erdinç Balık, Nurettin Demir, Ragıp Kayar
doi: 10.5222/terh.1991.77550  Sayfalar 149 - 154

14.
Kalçanın Bilateral Travmatik Çıkığı
Bilateral Dislocation of The Hip
Uğur Oziç, Murathan Leblebicioğlu
doi: 10.5222/terh.1991.82524  Sayfalar 155 - 158

15.
Benign Osteopetrosis
Benign Osteopetrosis
Selçuk Yalçın, Harun Yenice, Ziya Günal, Ümit Bayol
doi: 10.5222/terh.1991.69670  Sayfalar 159 - 161

16.
Mixt glioma: Oligodendroglioma, Astrocytoma
Mehmet Ataç, Hürriyet Turgut, Ümit Bayol, Mehmet Selçuki
doi: 10.5222/terh.1991.28863  Sayfalar 162 - 164

17.
Intracranial Lipoma
Mehmet Ataç, Hürriyet Turgut, Ümit Bayol, Mehmet Selçuki
doi: 10.5222/terh.1991.10437  Sayfalar 165 - 167

18.
Safra Kesesi Anomalileri Ve Sıklığı
Anomalies of Gallbladder And Its Frquency
Mehmet Emin Büyükerkmen, Murat Çobanoğlu, Mehmet Kantar, Ragıp Kayar, Talip Demiralp
doi: 10.5222/terh.1991.43815  Sayfalar 168 - 170

EDITÖRE MEKTUP
19.
Mektuplar
Letter's
Rıfat H. Gürsoy, Gülsen Okan, Gönül Bakır
doi: 10.5222/terh.1991.45336  Sayfalar 171 - 172
Makale Özeti | Tam Metin PDF


Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale