Tepecik Eğit Hast Derg: 10 (1)
Cilt: 10  Sayı: 1 - 2000
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTıRMA
1.
Meme Kanserinde Bekçi Düğüm Biyopsisi: Yabana Literatürün Gözden Geçirilmesi
Sentinel Lymph-Node Biopsy in Breast Cancer: A review of the literatüre
Dilaver Demirel
doi: 10.5222/terh.2000.05950  Sayfalar 1 - 8

2.
Ele Gelmeyen Meme Lezyonlarının İşaretleme Biyopsilerinin Histopatolojik Sonuçları: 302 olgu
Histopathologic Evaluation of Needle Localized Monpalpable Breast Lessons
Necmettin Özdemir, Muhan Erkuş, Osman Zekioğlu, Metin Çiriş, Murat Kapkaç, Orhan Özbal, Esin Emin Üstün, Yıldız Erhan
doi: 10.5222/terh.2000.87923  Sayfalar 9 - 14

3.
Diyabetik Nefropati'de Eritropoietin Eritropoietin in Diabetic Nephropathy
Eritropoietin in Diabetic Nephropathy
Didem Dereli, Harun Yenice, Murat Akyurt, Kamil Gürsoy, Ziya Günal
doi: 10.5222/terh.2000.67535  Sayfalar 15 - 25

4.
Primer Açık Açılı Glokomda Sürekli Nitrat Kullanmanın Damar Çapına Etkileri
Effect Of Chronic Nitrate Usage To The Vessel Diameters in Primary Open Angle Glaucoma
Hülya Özcan, Ekrem Talay, Zühal Gürcan
doi: 10.5222/terh.2000.24085  Sayfalar 26 - 30

5.
Tip II Diyabetli Hastalarda Metformin Kullanımı Ve Serum B12 Vitamini Düzeyi
Metformin and Serum Vitamin B12 Levels in Type II Diabetic Patients
Didem Dereli, Harun Yenice, Sinan Erten, Faruk Ergönen, Ziya Günal
doi: 10.5222/terh.2000.32659  Sayfalar 31 - 35

6.
Akut Miyokard Enfarktüsünde Tiroid Fonksiyon Testlerinin Enfarkt Alanının Genişliği İle İlişkisi
The Relationship Between Thyroid Function Tests And Size of Infarction in Acute Myocardial Infarction
Didem Dereli, Zeki Yıldız, Murat Akyurt, Harun Yenice, Ziya Günal
doi: 10.5222/terh.2000.96562  Sayfalar 36 - 42

OLGU SUNUMU
7.
Harada Sendromlu Bir Olgu
A Case With Harada Syndrome
Hülya Özcan, Birgül Yıldız, Ayfer Aksöz, İlgün Canbeyli, Zühal Gürcan
doi: 10.5222/terh.2000.26618  Sayfalar 43 - 46

8.
Üriner Tüberküloza Bağlı Addison Olgusu
An Addison Disease Case Due To Urinary Tuberculosis
Bariş Altay, Aykut Kefi, Mustafa Delibaş, Ceyhun Özyurt, Oktay Nazlı
doi: 10.5222/terh.2000.50870  Sayfalar 47 - 50

9.
Santral Kökenli Vertigo: İki Olgu
Central Neurogenıc Vertigo: Two Patients
Metin Murat Özçelîk, Mustafa Özkan, Fadime Güven, Yaşar Zorlu
doi: 10.5222/terh.2000.78084  Sayfalar 51 - 54

10.
Kalb Ve Dalakta Kist Hidatikli Bir Olgu
A Case With Hydatid Cysts of The Heart And Spleen
Harun Yenice, Didem Dereli, Nurten Kuntman, Berkan Dingillioğu, Ziya Günal
doi: 10.5222/terh.2000.99725  Sayfalar 55 - 58


Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale