Tepecik Eğit Hast Derg: 10 (2)
Cilt: 10  Sayı: 2 - 2000
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTıRMA
1.
Pankreas Kitlelerinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi: 79 Olgudaki Sonuçlarımız
The Value Of Fine Needle Aspiration Biopsy in Pancreatic Mass: Findings Of 79 Cases
Fatma Nur Aktaş, Işın Özeren, Bilge Tarcan, Güzide Uslu, Tevfik Balıoğlu, Dilşen Albayrak
doi: 10.5222/terh.2000.77347  Sayfalar 59 - 64

2.
Kasık Fıtıklarının Onarımında Bassini İle Prolen Yama Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Bassini And Prolen Mesh Graft Techniques in Inguinal Hernia Repair
Fatih Kar, İzzettin Türkaslan, Sait Murat Doğan, Mehmet Cemal Kahya
doi: 10.5222/terh.2000.70367  Sayfalar 65 - 71

3.
Özofagus Atrezisine Eşlik Eden Diğer Anomaliler: 17 Olguluk Otopsi Serisi
Accompanying Anomalies To Oesophageal Atresia: 17 autopsy cases
Fatma Nur Aktaş, Işın Özeren, Bilge Kançeker, Güzide Uslu, Süheyla Cumurcu
doi: 10.5222/terh.2000.39888  Sayfalar 72 - 75

4.
Çocuklarda Arka Medyasten Kitlelerin Spinal Uzanımlarının Önemi
The Importance of The Posterior Mediastinal Masses Which Extend To The Medulla Spinalis in Children
Ali Sayan, Vehbi Bozkurt, Hakkı İrgil, Mervan Aydın, Ahmet Arıkan
doi: 10.5222/terh.2000.50517  Sayfalar 76 - 81

OLGU SUNUMU
5.
Osteogenezis İmperfekta Tip II (*): İki Otopsi Olgusu
Osteogenesis Imperfecta Type II: Two autopsy cases
Fatma Nur Aktaş, Güzide Gül, Seyit Kaya, Işın Özeren, Bilge Kançeker, Tevfik Balıoğlu
doi: 10.5222/terh.2000.34726  Sayfalar 82 - 87

6.
Mikozis Fungoides: Olgu Sunumu
Mycosıs Fungoides: A Case Report
Demet Etit, Ümit Bayol, Süheyla Cumurcu
doi: 10.5222/terh.2000.89804  Sayfalar 88 - 92

7.
Sistemik Belirtileri Lenfadenopatilerden Önce Başlayan Bir Hodgkin Lenfoma Olgusu
A Hodgkin Lymphoma's Case Whose Systemic Symptoms Started Before Lymph Node Enlargement
Bülent Gürcan, Ali İhsan Zorlu, Milyar Yakar
doi: 10.5222/terh.2000.35398  Sayfalar 93 - 96


Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale