Tepecik Eğit Hast Derg: 11 (1)
Cilt: 11  Sayı: 1 - 2001
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTıRMA
1.
Ultrasonografinin Biyolojik Etkileri
Bioeffects Of Ultrasonography
Önder Çelik
doi: 10.5222/terh.2001.94562  Sayfalar 1 - 7

2.
Transpediküler Vida Sistemleri Kullanılarak Torakolomber Patlama Kırıklarının Cerrahi Tedavisi
Surgical Treatment of Thoracolumbar Burst Fractures Using Transpedicular Screw Systems
Levent Karapınar, Hasan Öztürk, Mehmet Rıfkı Us, Levent Küçükçankaya
doi: 10.5222/terh.2001.29277  Sayfalar 8 - 13

3.
Fleksör Tendon Yaralanmalarında Primer Onarım Ye Rehabilitasyon Sonuçlarımız
Our Results of Primary Repair And Rehabilitation For Flexor Tendon Injuries
Ahmet Eren, Cemil Kayalı, Haluk Ağuş
doi: 10.5222/terh.2001.43748  Sayfalar 14 - 17

4.
Asetabulum Arka Duvar Kırıklarında Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız
Results of Surgical Treatment in Posterior Wall Fractures of Acetabulum
Cemil Kayalı, Gürkan Eryanılmaz, Yavuz Kıranyaz, Haluk Ağuş, Tanzer Gürcü
doi: 10.5222/terh.2001.76228  Sayfalar 18 - 25

5.
Radyus Distal Parçalı Kırıklarında Eksternal Fîksatör Uygulamalarımız
Results of External Fixation Treatment in Comminuted Fractures of Distal Radius
Cemil Kayalı, Ahmet Eren, Haluk Ağuş
doi: 10.5222/terh.2001.56055  Sayfalar 26 - 31

OLGU SUNUMU
6.
Bir Olguda İki Taraflı Santral Retinal Ven Tıkanıklığı Ve Aktive Protein Direnci
Actıvated Protein C Resisiance ın A Case With Bilateral Central Retinal Vein Occlusion
Hülya Özcan, Abdülillah Yıldırım, İlgin Canbeyli, Ekrem Talay, Zühal Gürcan
doi: 10.5222/terh.2001.08130  Sayfalar 32 - 35

7.
Amiloid Nefropatili Macleod's Sendromu: Olgu Sunumu
Macleod's Syndrome With Amyloid Nephropathy: A Case Report
Sinan Erten, Meltem Avcı, Harun Yenice, Murat Akyurt, Gül Bozdemir
doi: 10.5222/terh.2001.35321  Sayfalar 36 - 40


Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale