Tepecik Eğit Hast Derg: 11 (2)
Cilt: 11  Sayı: 2 - 2001
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTıRMA
1.
Ülkemizde Yerel İleri Meme Kanserine Yaklaşım
The Approach To The Treatment Of Locally Advanced Breast Cancer in Turkey
Ragıp Kayar
doi: 10.5222/terh.2001.13749  Sayfalar 41 - 44

2.
Komşu Organlara İnvaze İleri Evre Miğde Kanserleri
Locally Advanced Gastric Cancers With Invasion To The Adjacent Organs
Adem Güler, Mehmet Erikoğlu
doi: 10.5222/terh.2001.74340  Sayfalar 45 - 48

3.
Çocukluk Çağı Üreteropelvik Darlıklarında Cerrahi Teknik
Surgial Technique of Ureteropelvic Junction Obstruction in Childhood
Tunç Özdemir, Hasan Deliağa, Ahmet Arıkan
doi: 10.5222/terh.2001.30075  Sayfalar 49 - 53

4.
Hipertansif Hastalarda QT Dispersiyonu ve Bunu Sol Ventrikül Hipertrofisi İle İlişkisi
Qt Dispersion in Hypertensive Patients And Its Relationship With Left Ventricular Hypertrophy
Mert Özbakkaloğlu, Cenk Demirci, Çiğdem Erten, Faruk Ergönen, Coşkun Yavuzgil
doi: 10.5222/terh.2001.21549  Sayfalar 54 - 58

OLGU SUNUMU
5.
Pes Ekinovarus Cerrahisinde Tam Subtalar Gevşetme Ameliyatı Sonuçları: 28 Olgu
Our Results of Complete Subtalar Relase in Surgical Treatment of Clubfoot
Haluk Ağuş, Serdar Pedükcoşkun, İsmail Küçüktaşı, Ali Reisoğlu
doi: 10.5222/terh.2001.40360  Sayfalar 59 - 63

6.
Diamond-Blackfan Anemili İki Olgu Sunumu
Two Cases With Diamond-Blackfan Anemia
Gülben Sözen, Esra Arun Özer, Meral Türker, Ali Rahmi Bakiler, Can Öztürk, Sümer Sütçüoğlu
doi: 10.5222/terh.2001.58812  Sayfalar 64 - 67

DIĞER
7.
Türk Meme Hastalıkları Bibliyografyasının Üç Cildinin Birlikte Değerlendirilmesi
Evaluation of Turkish Bibliography of Breast Diseases: A Riview of three volumes
Ragıp Kayar
doi: 10.5222/terh.2001.24808  Sayfalar 68 - 70


Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale