Tepecik Eğit Hast Derg: 12 (1)
Cilt: 12  Sayı: 1 - 2002
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTıRMA
1.
Meme Kanserlerinde Ağrı Tedavisi
Treatment Of Pain in Breast Cancer
Meltem Uyar
doi: 10.5222/terh.2002.92597  Sayfalar 1 - 12

2.
Çocukluk Çagi İdrar Yolu Enfeksiyonlari ve Klinik Önemi
Childhood Urinary Tract Infections and Clinical İmfortance
Nejat Aksu, Orhan Deniz Kara
doi: 10.5222/terh.2002.80090  Sayfalar 13 - 22

3.
Çocuklarda Günübirlik Cerrahi: 1265 Olgunun İncelenmesi
Ambulatory Surgery in Children: A Report Of 1265 Cases
Volkan Erikçi, Hasan Deliağa, Ahmet Arıkan
doi: 10.5222/terh.2002.69741  Sayfalar 23 - 26

OLGU SUNUMU
4.
Endometrioid Tubal Karsinom Olgusu (*)
A Case Of Endometrioid Tubal Carcinoma
Dilşen Oskay, Fatma Nur Aktaş, Ümit Bayol, Bilge Tarcan, Füsun Akkan Özgümüştaş
doi: 10.5222/terh.2002.50405  Sayfalar 27 - 31

5.
Paratestiküler Yerleşimli Fibröz Psödotümör (6 Olgu)
Fibrous Pseudotumour of Paratesticular Tissue (6 Cases)
Dilşen Oskay, Süheyla Cumurcu, Leyla Tekin, Fatma Nur Aktaş, Bilge Kançeker
doi: 10.5222/terh.2002.92567  Sayfalar 32 - 35

DIĞER
6.
Tanınız Nedir ?
What is Your Diagnosis ?
Tuba Çerçi Tuncel, Ersan Arun Özer, Meral Türker, Ali Rahmi Bakiler
doi: 10.5222/terh.2002.87778  Sayfa 36
Makale Özeti | Tam Metin PDF

7.
Tıbbi Terimlere Türkçe Karşılıklar Sorunu
The Issue of Turkish Corresponding to Medical Terms
Ragıp Kayar
doi: 10.5222/terh.2002.49551  Sayfalar 37 - 48
Makale Özeti | Tam Metin PDF

8.
SSK Tepecik Hastanesi Dergisi 'nin İlk On Yıl Analizi
The First 10 Years Analysis of SSK Tepecik Hospital Journal
Ragıp Kayar
doi: 10.5222/terh.2002.61569  Sayfalar 49 - 55

9.
36. Sayfadaki "Tanınız Nedir?"'in Yanıtı
The Answer of "What is your diagnosis?" at Page 36th
Tuba Çerçi Tuncel, Esra Arun Özer, Meral Türker, Ali Rahmi Bakiler
doi: 10.5222/terh.2002.93377  Sayfalar 56 - 57
Makale Özeti | Tam Metin PDF


Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale