Tepecik Eğit Hast Derg: 12 (2)
Cilt: 12  Sayı: 2 - 2002
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTıRMA
1.
Rektal Kanser Cerrahisinde Onkolojik İlkeler
Oncological Principles of Rectal Cancer Surgery
Selman Sökmen
doi: 10.5222/terh.2002.98878  Sayfalar 59 - 76

2.
Duodeno-Gastro-Özofageal Reflü: Ne kadar önemli ?
Duodeno-Gastro-Esophageal Reflux: How important is it ?
A. Hikmet Şahin, Sevnaz Şappak Şahin, Ahmet Arıkan
doi: 10.5222/terh.2002.40632  Sayfalar 77 - 81

3.
Talasemi Majorda Büyüme ve Endokrin Komplikasyonlar
Growth and Endocrine Dysfunction in Thalassemia Major
Işın Yaprak, Meral Türker, Berna Atabay, Ebru Özerkan, Şule Can, Figen Akdenizoğlu, Haldun Öniz, Halil Aydınlıoğlu, Esra Özer, Sezin Akman, Güzide Aksu, Funda Özgenç, Sadık Akşit
doi: 10.5222/terh.2002.96720  Sayfalar 83 - 90

4.
Akut Koroner Sendrom'lu Hastalarda Plazma Homosistein Düzeyleri
Plasma Homocystein Levels in Acute Coronary Syndrome Patients
Cenk Demirci, Mert Özbakkaloğlu, Ali Yıldırım, Tolga Çakmak, Coşkun Yavuzgil
doi: 10.5222/terh.2002.48802  Sayfalar 91 - 96

5.
Sekundum Atrial Septal Defektierde Spontan Kapanma
Spontaneous Closure of Secundum-type Atrial Septal Defects
Ertürk Levent, A. Ruhi Özyürek, Zülal Ülger, Hasan Güven, Aytül Parlar
doi: 10.5222/terh.2002.88964  Sayfalar 97 - 100

6.
Tip I Diyabetik Nefropatinin Erken Tanısında Tübüler Proteinüri
Tubular Proteinuria in Early Diagnosis of Type I Diabetic Nephropathy
Cengiz Candan, Nazlı Kara, Beyza Nur Arda, M. Serdar Fırat, Sadi Vidinlisan
doi: 10.5222/terh.2002.90359  Sayfalar 101 - 105

OLGU SUNUMU
7.
İnce Barsağın Primer Malign Melanomu
Primary Malignant Melanoma of the Small Bowel
Nihat Zalluhoğlu, Alp Gürkan, Hürriyet Turgut, Serdar Kaçar, Mehmet Kahya
doi: 10.5222/terh.2002.27243  Sayfalar 107 - 109

8.
Prenatal Dönemde Tanısı Konan Akciğerde Konjenital Kistik Adenomatoid Malformasyon: Olgu Sunumu
Prenatally Diagnosed Congenital Cystic Adenomatoid Malformation of the Lung: Case Report
Nuran Çetin, Nejat Aksu, Halil Aydınlıoğlu, Sümer Sütçüoğlu, Ümran Kurun
doi: 10.5222/terh.2002.85726  Sayfalar 111 - 114

DIĞER
9.
Tanınız Nedir ?
What is Your Diagnosis ?

doi: 10.5222/terh.2002.77642  Sayfalar 115 - 116
Makale Özeti | Tam Metin PDF

10.
Yanıt: Akrodermatitis Enteropatika
Answer: Acrodermatitis Eteropathica
Tuba Çerçi Tuncel, Esra Arun Özer, Ali Rahmi Bakiler
doi: 10.5222/terh.2002.08377  Sayfalar 119 - 120
Makale Özeti | Tam Metin PDF


Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale